Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. På denna sida kan du läsa om hur, var och när du kan rösta i Göteborgs Stad, hur du gör om du behöver hjälp att rösta, och var du kan få mer information om valet.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du har rösträtt får du ett röstkort hem i brevlådan, ungefär tre veckor innan valet.

Här kan du läsa mer om rösträtt och röstlängd

Rösta i vallokal

På valdagen röstar du i din vallokal. Adress och öppettider till din vallokal framgår av ditt röstkort som skickas till din folkbokföringsadress i början av maj månad.

Rösta i förtid

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid. Förtidsröstningen pågår under 18 dagar med start den 8 maj till och med den 26 maj. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna i samtliga röstningslokaler i Göteborg skriva ut ett nytt röstkort åt dig på plats.

Här finner du adress och öppettider till de röstningslokaler där du kan förtidsrösta i valet till Europaparlamentet.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under valet till Europaparlamentet kan rösta från utlandet. Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Här kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta från utlandet.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta av röstmottagarna i förtidsröstningslokalen eller i din vallokal, om du behöver det.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller din vallokal, ska du i första hand rösta med bud. Den som agerar bud för dig kan hämta det material som behövs för budröstning i vilket röstningslokal eller vallokal som helst. Det går också att beställa materialet via val.se. Har du ingen som kan agera bud för dig, kan du kontakta valnämnden via Göteborgs Stad kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 för att få hjälp av en ambulerande röstmottagare.

Här kan du läsa mer om hjälp vid röstning.

Tillgänglighet

Alla lokaler som används som vallokaler i Göteborg är tillgängliga för personer med fysiska funktionsvariationer. På några ställen kan det finnas en alternativ ingång om du har svårt att gå i trappor och några lokaler finns det även hiss. På dessa ställen ska det vara väl skyltat. I varje vallokal finns det en låg skärm för dig som behöver sitta ner och göra i ordning din röst. Röstmottagarna finns där för att hjälpa dig och svarar gärna på dina frågor.

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning)

Onsdagen den 29 maj genomförs valnämndens preliminära rösträkning på Börsen, Gustav Adolfs Torg 5 från ca kl. 09.00 till dess att räkningen är avslutad.

Allmän information om val

På valmyndighetens webbplats, www.val.se finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtt och röstlängd, hur man röstar, valsedlar och valresultat från tidigare val.

Information om EU och EU-valet

Allmän information om Europaparlamentet och EU-valet hittar du bland annat på de här webbsidorna:

www.eu.riksdagen.se – EU-information från Sveriges riksdag

www.eu-val.eu/ - Information om EU-valet 2019 från Sveriges riksdag

www.europarl.europa.eu/portal/sv - Europaparlamentets information om EU och valet

Har du frågor om EU är du också välkommen att kontakta Europa Direkt Göteborg på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Information på olika språk

Sveriges Riksdags webbplats med EU-information hittar du information om valet på lättläst svenska och många andra språk.

Varför ska jag rösta?

Göteborgs Stad arbetar för att fler ska rösta i våra allmänna val. Läs mer om det arbetet på www.goteborg.se/anvanddinrost

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Göteborg kan du kontakta Valnämnden på telefon 031-365 00 00.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen. Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg.