Val 2018

Den 9 september är det val i Sverige. Då röstar vi för att välja representanter till Sveriges riksdag samt till kommun- och landstingsfullmäktige runt om i landet. Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen. På denna sida kan du läsa mer om valet och få svar på vanliga frågor. Mer information om valet och information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk finner du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. I år infaller valet den 9 september.

I god tid innan valdagen får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet innehåller information om din rösträtt och vallokalens adress och öppettider. På valdagen röstar du i din vallokal.

Här finner du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur det går till att rösta i vallokal på valdagen.

Rösta i förtid

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid. Förtidsröstningen pågår under 18 dagar med start den 22 augusti till och med den 9 september. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. I Göteborg kommer du kunna rösta på cirka 30 olika platser i kommunen.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Om du röstar i förtid i en annan kommun kan du behöva ta med egna valsedlar.

Från och med mitten av augusti kommer du kunna se var du kan förtidsrösta och röstningslokalens öppettider.

Här finner du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur förtidsröstningen går till.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i din vallokal om du behöver det. Du kan också utse ett bud att transportera din röst till vallokalen om du inte själv kan ta dig dit. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen. Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg.

Jobba som röstmottagare

Det är många personer som behövs för att genomföra ett val. I Göteborgs Stad arbetar närmare 2500 personer som röstmottagare på valdagen. Röstmottagarna är de personer du möter i din vallokal på valdagen eller i röstningslokalen under förtidsröstningen. Röstmottagarna finns där för att ta emot din röst, informera om röstningsprocessen och att hålla ordning och reda i lokalen.

På sidan https://goteborg.jobbaival.se/ kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som röstmottagare på valdagen och lämna din intresseanmälan. Som röstmottagare gör du en viktig insats för vårt samhälle och demokratin.

Allmän information om val

På valmyndighetens webbplats, www.val.se finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik och frågeforum.

Information om valet på olika språk, som lättläst och på teckenspråk

På Valmyndighetens webbplats, www.val.se hittar du information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till 25 andra språk. Här finns också instruktionsfilmer för hur det går till att rösta i vallokal samt hur det går till att förtidsrösta.

Vad kan jag rösta på?

På valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på.

Varför ska jag rösta?

Det är viktigt för Göteborgs Stad och för göteborgarna att så många som möjligt av stadens invånare nyttjar sin rösträtt. Men varför, undrar många. Läs mer om varför >> Använd din röst

Folkomröstning i Göteborg om trängselskatt 2014

I samband med valet till riksdag. kommun- och landstingsfullmäktige 2014 hölls en rådgivande folkomröstning i Göteborg om trängselskatt i Göteborg. Här kan du läsa mer om folkomröstningen och se resultatet.