Val 2018

Den 9 september 2018 röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag samt till kommun- och landstingsfullmäktige. Mer information om valet och information på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk hittar du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. 2018 inföll valet den 9 september.

På valmyndighetens webbplats val.se kan du se resultatet och även se den preliminära mandatfördelningen för Göteborgs Stad.

Information om förtidsröster tillhörande valdistrikten i Södra skärgården

De förtidsröster som tillhör valdistrikten Brännö-Asperö, Donsö-Vrångö och Styrsö kunde på grund av vädret inte skickas ut till vallokalerna i tid. Förtidsrösterna för dessa distrikt har istället räknats på valnämndens preliminära rösträkning som hölls onsdagen den 12 september.

På Valmyndighetens hemsida, val.se, redovisas valdeltagandet per distrikt för de röster som räknats i vallokalen på valdagen. De röster som räknats på valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen kan inte redovisas per valdistrikt utan redovisas gemensamt under rubriken "I vallokal ej räknade röster". Detta innebär att valdeltagandet som redovisas på val.se per valdistrikt inte visar det faktiska valdeltagandet utan endast valdeltagandet avseende röster räknade i vallokalen.

Efter valnämndens sammanräkning efter den preliminära rösträkningen är valdeltagandet för Brännö-Asperö: 88, 86 procent, Donsö-Vrångö:  90,17 procent och Styrsö: 90,87 procent. 

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Göteborg kan du kontakta Valnämnden på telefon 031-365 00 00.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen. Här kan du läsa mer om valnämnden i Göteborg.