Folkomröstning trängselskatt valnattsresultat

Grafen visar totalt resultat för folkomröstningen

Ja 43,2%

Nej 56,8%

Valkrets Ja-röster Nej-röster Ogiltiga röster Totalt antal röster Val-deltagande Status rösträkningen Antal valdistrikt som har räknats och rapporterat resultatet
Antal Procent Antal Procent
Alla 132162 43,2 % 173797 56,8 % 3876 309835 72,84 % Samtliga 297 valdistrikt räknade
Hisingen 28364 34,01 % 55041 65,99 % 1090 84495 72,94 % Samtliga 81 valdistrikt räknade
Väster 35287 44,26 % 44442 55,74 % 1065 80794 77,1 % Samtliga 74 valdistrikt räknade
Öster 26113 39,37 % 40222 60,63 % 923 67258 64,56 % Samtliga 73 valdistrikt räknade
Centrum 42398 55,43 % 34092 44,57 % 798 77288 76,86 % Samtliga 69 valdistrikt räknade

Källa: Göteborgs Stad