Lansera ett folkinitiativ

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

För att begära en folkomröstning måste du samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen. Skicka ditt folkinitiativ till Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, Köpmansgatan 20, 404 82 Göteborg.

Läs mer om folkinitiativ på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats