Folkomröstning trängselskatt fastställt resultat

Det fastställda resultatet är 43,1% ja och 56,9% nej.

Här nedan kan du se resultatet för hela Göteborg och uppdelat per valkrets och valdistrikt.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen

Frågan som ställdes vid folkomröstningen:

"Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?"

Svarsalternativ: "Ja" eller "Nej"

Fastställt resultat

Grafen visar totalt resultat för folkomröstningen

Ja 43,11%

Nej 56,89%

Valkrets Ja-röster Nej-röster Ogiltiga röster Totalt antal röster Val-deltagande Status rösträkningen Antal valdistrikt som har räknats och rapporterat resultatet
Antal Procent Antal Procent
Alla 133017 43,11 % 175561 56,89 % 3952 312530 73,47 % Samtliga 297 valdistrikt räknade
Hisingen 28460 33,84 % 55638 66,16 % 1105 85203 73,55 % Samtliga 81 valdistrikt räknade
Öster 26318 39,25 % 40739 60,75 % 947 68004 65,27 % Samtliga 73 valdistrikt räknade
Centrum 42741 55,37 % 34444 44,63 % 812 77997 77,57 % Samtliga 69 valdistrikt räknade
Väster 35498 44,24 % 44740 55,76 % 1088 81326 77,6 % Samtliga 74 valdistrikt räknade

Källa: Göteborgs Stad