Använd din röst

För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Var med och påverka – använd din röst!

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Den 11 september 2022 var det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Läs mer om allmänna val på valmyndighetens hemsida: Allmänna val - Valmyndigheten

Göteborgs Stads arbete för ett mer jämlikt valdeltagande

Alla vinner på en mer jämlik kommun. Men valdeltagandet varierar markant mellan olika delar av Göteborg och våra medborgare. Därför har Göteborgs Stad arbetat med informationsinsatser och aktiviteter för ett mer jämlikt valdeltagande i Göteborg. Forskning visar att ett ökat valdeltagande påverkar jämlikheten på ett positivt sätt, då röster från fler olika grupper av människor blir hörda. 

Virtuell vallokal

Här kan du som är osäker på hur det går till att rösta lära dig det. Detta lär du dig genom att röra dig i lokalen där du får information genom att se, läsa och höra instruktioner om hur du gör för att rösta. Du kan inte rösta på riktigt i den virtuella vallokalen. Här får du inte heller information om de politiska partierna.

Först kommer du in i ett rum där du hittar information om vad du behöver för att kunna rösta, till exempel röstkort och ID-handling. Sedan kan du klicka dig vidare till en vallokal där du steg för steg får uppleva hur det är att rösta.

Att tänka på när du använder den virtuella vallokalen

 • Du behöver inte uppge några personuppgifter i den virtuella vallokalen.
 • Det kan befinna sig flera personer inne i den virtuella vallokalen samtidigt.

Besök den virtuella vallokalen här.

Göteborgs Stads valambassadörer

Valambassadörer var en av Göteborgs Stads satsningar i det valstärkande arbetet. De talar olika språk och befinner sig på gator, torg och i anslutning till olika valaktiviteter i syfte att prata om att rösta i valet. Valambassadörerna gav information och enklare utbildningar om demokrati och rösträtt. Utbildningarna gavs till föreningar, organisationer, skolor och vid andra tillställningar.

Valambassadörerna arbetade i stadsområdena Sydväst, Nordost och Hisingen.

Gå till Vårt Göteborgs hemsida för att läsa om satsningen: Göteborgs Stad gör stor satsning på valambassadörer

Valstärkande aktiviteter i Göteborg

Demokratibussen

Med start på torsdagen den 11 augusti gav sig demokratibussen ut på turné till ett tjugotal platser i Göteborg. På plats fanns de flerspråkiga valambassadörer för att ge svar på dina frågor om vem som får rösta och hur man går till väga. 

Lyssna på samtal om hur du går tillväga för att rösta

I podden ”Pelle undrar” kan du höra avsnittet ”Alla har rätt att rösta”. Där får du reda på hur det går till att rösta med bud eller att få hjälp av en röstmottagare som kommer hem till dig. Du får också information om vilken hjälp du kan få i vallokalen. I podden hör du Frida Nowotny, chef för Göteborgs Stads valkansli och Juhaina Swaid, valambassadör, Göteborgs Stad. 

Klicka här för att lyssna på samtalet via Spotify.

Klicka här för att se inspelningen från Frihamnsdagarna via Youtube. Inspelningen börjar 11 minuter in i klippet.

Frågor och svar

 • Vem är det som ser till att valet genomförs och går rätt till i Göteborg?

  Valnämnden i Göteborgs Stad är den lokala myndigheten för valet och som planerar, genomför och ser till att valet går rätt och rättssäkert till. Du kan läsa mer om valnämndens uppdrag på goteborg.se
 • Varför jobbar Göteborgs Stad för att fler ska gå och rösta?

  För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Göteborgs Stad strävar efter att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden, för att alla vinner på ett mer jämlikt Göteborg. Delaktighet och inflytande är viktigt för känslan av samhörighet och för hälsan. Kan vi öka valdeltagandet i stort, så visar forskningen att vi även ökar jämlikheten i valdeltagandet.

 • Vem ansvarar för Göteborgs Stads arbete med att öka valdeltagandet?

  Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har en samordnande roll när det gäller Göteborgs Stads arbete för att göra fler intresserade av att rösta i de allmänna valen. Förvaltningen samverkar tillsammans med flera andra förvaltningar och kommunala bolag för att nå ut brett i staden. Bland annat satsas det på valambassadörer som befinner sig på gator, torg och events för att föra dialog om demokrati och rösträtt. 
 • Arbetar Göteborgs Stad med information om de politiska partierna?

  Göteborgs Stad erbjuder inte något material om de politiska partierna. Det är upp till partierna själva att göra det arbetet och underlätta för människor att ta till sig information om vad partierna vill. Göteborgs Stad ska förhålla sig partipolitiskt neutral i all sin information och i aktiviteter såväl inför valet som i andra sammanhang.