Använd din röst

För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Var med och påverka – använd din röst!

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Läs mer om allmänna val på valmyndighetens hemsida: Allmänna val - Valmyndigheten

Göteborgs Stads arbete för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande

Alla vinner på en mer jämlik kommun. Men valdeltagandet varierar markant mellan olika delar av Göteborg och våra medborgare. Därför arbetar Göteborgs Stad med informationsinsatser och aktiviteter för att öka valdeltagandet i Göteborg. Forskning visar att ett ökat valdeltagande påverkar jämlikheten på ett positivt sätt, då röster från fler olika grupper av människor blir hörda. 


Frågor och svar

 • Vem är det som ser till att valet genomförs och går rätt till i Göteborg?

  Valnämnden i Göteborgs Stad är den lokala myndigheten för valet och som planerar, genomför och ser till att valet går rätt och rättssäkert till. Du kan läsa mer om valnämndens uppdrag på goteborg.se
 • Varför jobbar Göteborgs Stad för att fler ska gå och rösta?

  För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Göteborgs Stad strävar efter att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden, för att alla vinner på ett mer jämlikt Göteborg. Delaktighet och inflytande är viktigt för känslan av samhörighet och för hälsan. Kan vi öka valdeltagandet i stort, så visar forskningen att vi även ökar jämlikheten i valdeltagandet.

 • Vem ansvarar för Göteborgs Stads arbete med att öka valdeltagandet?

  Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har en samordnande roll när det gäller Göteborgs Stads arbete för att göra fler intresserade av att rösta i de allmänna valen. Förvaltningen samverkar tillsammans med flera andra förvaltningar och kommunala bolag för att nå ut brett i staden. Bland annat satsas det på valambassadörer som befinner sig på gator, torg och events för att föra dialog om demokrati och rösträtt. 
 • Arbetar Göteborgs Stad med information om de politiska partierna?

  Göteborgs Stad erbjuder inte något material om de politiska partierna. Det är upp till partierna själva att göra det arbetet och underlätta för människor att ta till sig information om vad partierna vill. Göteborgs Stad ska förhålla sig partipolitiskt neutral i all sin information och i aktiviteter såväl inför valet som i andra sammanhang.