Använd din röst

För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Var med och påverka – använd din röst!

 

EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Då kunde alla med rösträtt vara med och bestämma vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet de kommande fem åren. Har du rösträtt får du ett röstkort hem i brevlådan ungefär tre veckor innan ett EU-val. Ta vara på det - och använd din röst.

Hur går det till att rösta? Var kan jag förtidsrösta? Kan jag få hjälp att rösta?

www.goteborg.se/euval2019 hittar du svar på dina frågor om aktuella val.

Du kan även ringa Göteborgs Stads kontaktcenter för information, på telefon 031-365 00 00

Vad gör EU och Europaparlamentet?

Länkar till enkel information om EU och Europaparlamentet hittar du under Relaterad information nedan.

Göteborgs Stads arbete för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande

Alla vinner på ett mer jämlikt Göteborg*. Men valdeltagandet skiljer sig markant åt mellan olika grupper av befolkningen i Göteborg och mellan olika delar av staden. Därför arbetar Göteborgs Stad med information och aktiviteter för att öka valdeltagandet - senast inför valet 2018 och inför EU-valet den 26 maj. Forskning visar att ett ökat valdeltagande påverkar jämlikheten på ett positivt sätt, då röster från fler olika grupper av människor blir hörda. 

*) Göteborgs Stads program för en mer jämlik stad 2018-2026

Läs mer om Göteborgs Stads arbete för att öka valdeltagandet

I valet 2018 ökade valdeltagandet i flera områden som Göteborgs Stad satsade extra på, bland annat genom lokala demokratiambassadörer.

Demokratiambassadörer ska få fler att rösta i EU-parlamentsvalet (artikel i Vårt Göteborg)

Valdeltagandet ökade i Göteborg (artikel i Vårt Göteborg)

Göteborgs Stad vill få fler att rösta (artikel i Vårt Göteborg)

Vykort och sms ska få förstagångsväljare till valurnorna (artikel i Vårt Göteborg)

Den 22 augusti kan du börja förtidsrösta (artikel i Vårt Göteborg)

 

Frågor och svar

 • Vem är det som ser till att valet genomförs och går rätt till i Göteborg?

  Valnämnden i Göteborgs Stad är den lokala myndigheten för valet och som planerar, genomför och ser till att valet går rätt och rättssäkert till. Du kan läsa mer om valnämndens uppdrag på goteborg.se
 • Varför jobbar Göteborgs Stad för att fler ska gå och rösta?

  För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Göteborgs Stad strävar efter att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden, för att alla vinner på ett mer jämlikt Göteborg*. Delaktighet och inflytande är viktigt för känslan av samhörighet och för hälsan. Kan vi öka valdeltagandet i stort, så visar forskningen att vi även ökar jämlikheten i valdeltagandet.

  *) Se Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

   

 • Vem ansvarar för Göteborgs Stads arbete med att öka valdeltagandet?

  Förvaltningen för konsument- och medborgarservice har en samordnande roll när det gäller Göteborgs Stads arbete för att göra fler intresserade av att rösta i de allmänna valen. Förvaltningens demokratifunktion utgör ett stöd för stadens verksamheter i att arbeta demokratistärkande och för ett ökat valdeltagande. Bland övriga förvaltningar skiljer det sig åt huruvida det finns ett uppdrag att arbeta för att öka valdeltagandet eller inte. Det är respektive nämnd som beslutar. Inför valet till Europaparlamentet 2019 hade stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg särskilda uppdrag att arbeta för att öka kunskapen om och intresset för EU och EU-valet i sina respektive förvaltningsområden.
 • Arbetar Göteborgs Stad med information om de politiska partierna?

  Göteborgs Stad erbjuder inte något material om de politiska partierna. Det är upp till partierna själva att göra det arbetet och underlätta för människor att ta till sig information om vad partierna vill. Göteborgs Stad ska förhålla sig partipolitiskt neutral i all sin information och i aktiviteter såväl inför valet som i andra sammanhang.