Val och folkomröstningar i Göteborg

Den 11 september 2022 var det val för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Val 2022

Den 11 september 2022 var det val. Då röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Använd din röst

Här kan du läsa om Göteborgs Stads insatser för ett mer jämlikt valdeltagande inför valet 2022.

Lansera ett folkinitiativ

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Valnämnden

Valnämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och  genomföra val och folkomröstningar i Göteborg.