Val och folkomröstningar i Göteborg

Den 11 september 2022 var det val för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Val 2022

Den 11 september 2022 var det val. Då röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Använd din röst

För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Var med och påverka – använd din röst!

Lansera ett folkinitiativ

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj var det val till Europaparlamentet. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Val 2018

Den 9 september 2018 röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag samt till kommun- och landstingsfullmäktige. Mer information om valet och information på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk hittar du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Folkomröstning om trängselskatt

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade att det inom Göteborgs kommun skulle hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting söndagen den 14 september 2014.

Folkomröstning trängselskatt - fastställt resultat

Valnämnden har den 19 september 2014 fastställt resultatet i folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg.