Sök politiker i förtroendemannaregistret

I förtroendemannaregistret hittar du alla förtroendevalda i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen kan du skicka e-post till stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Sök politiker (extern länk)