Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

På denna sidan finns samlad information för dig med funktionsnedsättning. Din stödinsats kan påverkas av risken för spridning av det nya coronaviruset. Till exempel har vissa verksamheter begränsade besök och habiliteringsersättning betalas ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Uppdaterad: 25 augusti 2020 klockan 16:30

Göteborgs Stad arbetar för att begränsa smittspridning för personer med funktionsnedsättning

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta.

Personal stannar hemma om de känner sig sjuka eller har symtom på förkylning. Det innebär också att service och handläggning kan ta längre tid än vanligt.

Du kanske inte får din insats precis som den brukar vara, men vi försöker hitta en bra lösning för var och en.

Stanna hemma om du är sjuk

Det viktigaste är att du stannar hemma om du är sjuk eller har symptom på förkylning. Till exempel om du har feber, hosta eller snuva.

Du kan minska smittspridning genom god hygien. Tvätta händerna ofta och nys i armvecket. Det är också viktigt att du håller dig lite på avstånd från andra människor. Till exempel att inte ta i hand eller kramas.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.

Kommunikationsstöd för att prata om covid-19 med intellektuellt funktionshindrade

Personal som träffar personer med intellektuella funktionsnedsättningar använder stöd som är anpassat efter varje persons behov för att prata om covid-19.

På goteborg.se finns sidan Covid-19: information på lättläst svenska, teckenspråk och bildstöd. Där finns lättläst information om Covid-19. Den också länkar till andra webbsidor för dem som behöver lättläst svenska, teckenspråk och bildstöd.

Det finns en blogg som heter Snakket går. Där finns också lättläst information.

Så påverkas boende med särskild service (BmSS)

Undvik att besöka boenden

Vissa boende med särskild service, korttidsboenden och korttidshem för barn och unga har tillfälligt begränsade besök. Det för att minska smittspridningen och skydda personer med riskgrupper.

Begränsningarna ser olika ut i olika boenden. De som berörs har fått information.

Göteborgs Stad kan inte förbjuda besök men värnar om målgruppen och ber dig som anhörig och utomstående att undvika besök.

Hänvisning om att undvika besök gäller till 30 september.

Personal på boenden

Personalen följer strikta hygienrutiner för att själva inte bli sjuka, men om det skulle hända finns planer för att ta in ersättare. Det kan då hända att nya personer tillfälligt ersätter dem som normalt är på plats.

Ibland kan det hända att det inte finns ersättare och då kan aktiviteter tillfälligt ställas in.

Prata med din personal om det är något du undrar över.

Daglig verksamhet

Om din dagliga verksamhet behöver stänga            

Du kommer få information om din dagliga verksamhet behöver stängas en tillfällig period. Då får du informationen direkt av verksamheten.

Varje stadsdel planerar så det finns tillräckligt med personal i bostäder med särskild service om du behöver vara hemma på dagtid.

Betalas habiliteringsersättning ut ifall daglig verksamhet stängs?

Du kommer få habiliteringsersättning ifall din dagliga verksamhet behöver stänga. Du får också lov att vara hemma med ersättning om du är sjuk eller orolig att bli sjuk.

Din dagliga verksamhet kanske kontaktar dig för att se hur det går för dig när du inte är på plats.

Att få habiliteringsersättning trots frånvaro är ett tillfälligt beslut som gäller till 30 september. Beslutet kan förlängas om det behövs. Det är din dagliga verksamhet som ser till att du får ersättningen. Du behöver inte göra något själv.

Personlig assistans

Om din personliga assistent blir sjuk kommer det en annan assistent. Om det är många som blir sjuka kan det bli en person du inte mött förut.

Ledsagning

Vi behöver prioritera så det nödvändigaste stödet kommer först. Det kan påverka hur vi kan utföra ledsagning och vilka aktiviteter vi kan genomföra.

Öppna verksamheter

Vissa öppna verksamheter för funktionshindrade har restriktioner för besök och aktiviteter. Till exempel Eldorado och Teckenspråksforum.

Ta kontakt med den verksamhet du vill besöka om du vill veta vad som gäller. Besök deras webbplats eller ring.

Aktivitetshusen för personer med psykisk ohälsa håller öppet. Läs mer om aktivitetshusen.

Särskolan

Grundsärskolan

Grundsärskolan håller öppet som vanligt.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans individuella program vid Katrinelund, Hökegården, Rosenhöjd, Högsbodal och Landala fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Ersättning för föräldrar

Kontakta Försäkringskassan för att få hjälp till vilken ersättning om du som förälder kan få om du behöver vara hemma med ditt funktionshindrade barn eller vuxet barn.

Resor

De serviceresor du åker med taxi sköts av trafikkontoret i Göteborg. De jobbar för att kunna köra resor som vanligt.

Trafikbolagen och trafikkontoret ser över personalen och om det är många sjuka kommer de behöver prioritera resorna.

Other languages

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.