Covid-19: För dig som är äldre eller närstående

Du som är 70 år och äldre uppmanas att stanna hemma. Ta hjälp för att till exempel handla mat. Det finns inget som hindrar att du går ut och promenerar. Du som är närstående ska undvika närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. Göteborgs Stad har tillfälligt stoppat alla besök på äldreboenden och korttidsboenden.

Uppdaterad: 30 mars 2020 kl 08.50

Särskilt viktigt är att du som arbetar inom äldreomsorgen, eller i andra verksamheter som möter personer i riskgrupper, inte går till jobbet om du har symtom på luftvägsinfektion.

Inga besök på äldreboenden

Göteborgs Stad har tillfälligt stoppat alla besök på kommunala äldreboenden och korttidsboenden.

Inom Göteborgs Stads äldreomsorg finns många som är extra sårbara när en smitta som det nya coronaviruset covid-19 sprider sig. Göteborgs Stad har därför tillfälligt stoppat alla besök på kommunala äldreboenden, och korttidsboenden. Samtidigt har de öppna kommunala verksamheter som riktar sig till äldre stängts. Besöksstoppet gäller till och med 30 april. Då görs en ny bedömning.

Inom kommunal hemtjänst arbetar man för att begränsa smittspridning utan att någon blir utan nödvändig vård och omsorg.

Äldreboenden tar inte emot besök – vanliga frågor

Frågor och svar om coronaviruset och covid-19 till dig som får hemtjänst

Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst ska vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna från dig som får hemtjänst

Resor med färdtjänst

Trafikkontoret rekommenderar dig att avstå från icke nödvändiga resor. Trafikkontoret arbetar tillsammans med trafikföretagen för att kunna upprätthålla servicen åt dig som resenär om coronaviruset och sjukdomen covid-19 får ökad spridning och påverkar personal och förare. Bland annat kan det handla om trafikkontoret prioriterar olika resor.

Uppdaterad information om färdtjänst hittar du här.

Vill du ha hjälp eller hjälpa till?

Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Svenska Röda Korset att samordna stadens volontärinsatser.
Läs mer om hur du kan få hjälp eller hjälpa till här.

Other languages

If you need translation of this website to other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.