Covid-19: Idrott och föreningsliv

Stadens simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar är i dagsläget öppna. Föreningar, privata aktörer och privatpersoner som hyr lokaler bestämmer själva om de ställer in sin verksamhet eller inte.