Covid-19: Bibliotek

Från den 14 november är Stadsbiblioteket tillfälligt stängt medan övriga folkbibliotek i staden har öppet. Just nu uppmanar vi alla att endast besöka biblioteken om det är nödvändigt. Biblioteken är inte en mötesplats just nu. Biblioteken är anpassade efter att du ska kunna göra snabba ärenden. Sittplatser är borttagna och datorer och skrivare är avstängda. Alla program inomhus på biblioteken är inställda. Besök oss bara om du är frisk och tänk på att hålla avstånd.

Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer hur frågan utvecklas. 

Är biblioteken öppna?

Från den 14 november är Stadsbiblioteket tillfälligt stängt. Övriga folkbibliotek i Göteborg är öppna men anpassade för snabba ärenden. Besök endast biblioteken om det är nödvändigt. Just nu är biblioteken inte en mötesplats.  

  • Inga sittplatser
  • Inga datorer
  • Ingen utskrift/kopiering
  • Inställda program

Vi uppmanar alla besökare som måste gå in att göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket. Vi uppmanar alla besökare att använda appen Biblioteket och våra digitala tjänster för att läsa e-böcker, tidningar, lyssna på ljudböcker med mera.

Se bibliotekens öppettider, kontaktuppgifter och hitta närmsta bibliotek 

Hur påverkas biblioteken av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Västra Götaland?

Biblioteken har ett ansvar att minimera antalet samtida besökare för att minska risken för smittspridning av covid-19. För att uppfylla det har biblioteken tagit bort sittplatser och datorer. Det finns inte möjlighet att skriva ut, kopiera eller skanna. Alla program inomhus på biblioteken är inställda. 

Beslutet gäller i första hand till 19 november. Den 19 november förlängdes de allmänna råden att gälla till den 13 december. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer hur frågan utvecklas.  

Hur länge gäller restriktionerna om sittplatser, datorer och program och vem har tagit beslutet?

Beslutet gäller i första hand lika länge som råden från Folkhälsomyndigheten, det vill säga till 13 december. Beslutet kan ändras eller förlängas. Det är ledningsgruppen för sektor bibliotek som beslutar hur verksamheten anpassas för att uppfylla restriktioner och råd från Folkhälsomyndigheten.

Varför är biblioteken öppna?

Från den 14 november är Stadsbiblioteket tillfälligt stängt. Beslutet är fattat av kulturnämnden med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens allmänna råd i Göteborg. Ur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv är det viktigt att fortsätta erbjuda tillgång till information, kunskap och litteratur. Därför är stadens övriga bibliotek i Göteborg öppna. Även det är ett politiskt beslut som fattats i Kulturnämnden.

Vad ska jag tänka på när jag besöker ett bibliotek?

Vi uppmanar alla besökare som måste gå in på biblioteken att göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket. Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Besök bara biblioteket om det är nödvändigt.

Tänk på att hålla avstånd, besök bara biblioteken om du känner dig fullt frisk och använd gärna bibliotekens digitala tjänster.

Information om bibliotekens digitala tjänster på goteborg.se/lanadigitalt

Har öppna bibliotek samma service som vanligt?  

Nej, på biblioteken finns inte längre sittplatser och datorer att använda. Du kan inte skriva ut, kopiera eller skanna på biblioteken.

Alla program inomhus på biblioteken är inställda. 

Varför är biblioteken inte en mötesplats just nu?

Biblioteken i Göteborg har i och med de nya restriktionerna en skyldighet och ett ansvar att uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd och bidra till en minskad smittspridning i samhället. Vi måste minimera antalet besökare som befinner sig i våra lokaler samtidigt. Vi måste också se till att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Just nu kan besökare endast göra snabba ärenden och ska sedan lämna lokalerna.  

Varför är datorer och skrivare borttagna?

Biblioteken i Göteborg har i och med de nya restriktionerna en skyldighet och ett ansvar att uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd och bidra till en minskad smittspridning i samhället. Vi måste minimera antalet besökare som befinner sig i våra lokaler samtidigt. Att ta bort datorer och skrivare minskar antal samtidiga besökare och uppmuntrar till snabba ärenden. Vi måste också se till att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Det kan vara ett arbetsmiljöproblem att hjälpa besökare vid datorer och skrivare, nu när vi har en hög smittspridning i Västra Götaland.  

Vi förstår att borttagning av datorer och skrivare orsakar problem, men vi måste förhålla oss till de nya råden från Folkhälsomyndigheten.  

Kommer aktiviteten jag tänkt besöka bli av?

Från och med 30 oktober är alla programaktiviteter på biblioteken inställda. Endast program som kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter genomförs, det kan till exempel röra sig om programverksamhet utomhus eller där du deltar digitalt.

Bibliotekens programaktiviteter 

Kan jag lämna tillbaka det jag lånat utan att gå in på biblioteket?

Bibliotek med bokinkast eller boklåda utanför eller vid entrén: 

Ändrade låneregler

För att hjälpa till att undvika smittspridning och underlätta för bibliotekets användare har vi ändrat våra lånevillkor:

  • 17 mars 2020 togs förseningsavgiften bort på pågående lån och nya lån. Glöm inte att låna om eller lämna tillbaka dina lån. Om du behåller ett lån utan att låna om, blir du efter ett tag skyldig att betala ersättning.
  • Du kan förnya ditt lån tre istället för två gånger, förutsatt att det inte är reserverat av någon annan. Du kan låna om via appen Biblioteket eller via den digitala bibliotekskatalogen Gotlib. 7-dagarslån kan du inte låna om.
  • Du kan låna hur många e-böcker och e-ljudböcker som du vill, men ha max två lån samtidigt. Vi har tagit bort begränsningen i antal lån per månad. 
  • För ett mer flexibelt filmtittande kan du strömma åtta filmer i månaden med tjänsten Cineasterna, istället för två per vecka. 

Tar ni emot grupper?

Vissa bibliotek tar inte emot några grupper från till exempel förskolor och skolor, medan andra tar emot bokade besök innan de ordinarie öppettiderna. Kontakta ditt bibliotek för lokal information.