Covid-19: Information på lättläst svenska, bildstöd

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19. Det finns information på lättläst svenska och olika former av bildstöd. Det finns också länkar till nyheter på lätt svenska.

Lättläst information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.

Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och de som redan är sjuka.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma
om du har:

• Ont i halsen
• Hosta
• Problem med dina luftvägar
• Feber
• Snuva
• Ont i huvudet
• Mår illa
• Ont i muskler och leder

Stanna hemma tills du är helt frisk
och två dygn till.

Skydda de äldre
och de mest sårbara

Undvika att besöka:
• Äldreboenden
• Sjukhus
• Gruppboenden

Det gäller även om du är helt frisk.

Vissa verksamheter är stängda för besök

Vissa boenden är stängda för besök
för att de som bor där inte ska bli smittade.

Åk inte till korttidshemmet
om du är sjuk

Åk inte till korttidshemmet
om du är sjuk.

Stanna hemma
om du har:
• Ont i halsen
• Hosta
• Problem med dina luftvägar
• Feber
• Snuva
• Ont i huvudet
• Mår illa
• Ont i muskler och leder

Om ditt barn är sjukt
får barnet inte komma till korttidshemmet.

Den som blir sjuk på korttidshemmet
måste åka hem.

Stanna hemma från jobbet om du är sjuk -
inget krav på läkarintyg

Alla som är sjuka ska stanna hemma
från sitt arbete, aktivitet eller sin sysselsättning.

Meddela din chef om att du är sjuk.

Du som är sjuk kan vara hemma upp till 21 dagar
utan att behöva lämna in ett läkarintyg.

Du får försörjningsstöd även om du är sjuk –
inget krav på läkarintyg

Alla som är sjuka ska stanna hemma
från sin aktivitet eller sysselsättning.

Om du har aktivitet eller sysselsättning
och får ekonomiskt bistånd
ska du meddela din kontaktperson att du är sjuk.

Du som är sjuk kan vara hemma upp till 21 dagar
utan att behöva lämna in ett läkarintyg
till din kontaktperson.

Du har rätt till ekonomiskt bistånd
även om du är sjuk.

Om du fortfarande är sjuk efter att ha varit
hemma i 21 dagar kontaktar du din socialsekreterare.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Ditt barn ska stanna hemma
om det har:
• Ont i halsen
• Hosta
• Problem med luftvägar
• Feber
• Snuva
• Ont i huvudet
• Mår illa
• Ont i muskler och leder

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Lyssna på myndigheterna

Ibland när det händer viktiga saker
börjar saker som inte är sant spridas.

Lyssna på information från Folkhälsomyndigheten
och Göteborgs Stad.
Den informationen är sann.

Till dig som känner oro

• Prata med någon om din oro och rädsla.
• Var med någon du känner dig trygg med.
• Se på annat än nyheter och prata om annat.
• Gör saker du mår bra av.
• Ha rutiner. Det ger lugn.
• Motionera.
• Försök att tänka på annat.
• Lyssna på myndigheternas råd.
• Läs eller titta inte på nyheterna sent när du ska sova.

Så här jobbar Göteborgs Stad

Göteborgs Stad följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona
och sjukdomen covid-19.

Mer information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har information på lättläst svenska. 

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska från Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter när det pågår en kris eller en allvarlig händelse.

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska från krisinformation.se

Information om coronaviruset i pictogram på flera olika språk från krisinformation.se

Information med bildstöd, pictogram

Lättläst information med pictogram framtaget av Riksförbundet FUB

Bildstöd/pratkarta om coronaviruset framtagen av Riksförbundet DHB

Bildstöd med allmän information om coronaviruset och covid-19

Bildstöd att använda i samtal om coronaviruset och covid-19

Tvätta händerna på rätt sätt, lättläst text med bildstöd

Nyheter på lätt svenska

8-sidor - nyhetstidning på lättläst svenska

Programmet Klartext, Sveriges radio

Nyheter från Ekot på lätt svenska, Sveriges radio