Covid-19: Företagare

Det nya coronaviruset och covid-19 påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt. Här finns information om vilket stöd du kan få som företagare. Här finns också information för att förbereda den som bedriver samhällsviktig verksamhet inför en eventuell stängning av förskola och skola.

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning. Om du saknar skyddsutrustning kan du vända dig till Göteborgs Stad för att få ta del av tillfälligt ramavtal beställning av bristvaror och/eller få med dina behov i stadens begäran om stöd från Socialstyrelsen.

På grund av covid-19-pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Du som driver verksamhet måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Med anledning av Covid-19 är behovet av skyddsutrustning i staden stort. På denna sida kan du som leverantör enkelt fylla i ett formulär och berätta vad för skyddsutrustning som du har att erbjuda.

Här har vi samlat all information om hur coronaviruset påverkar dig som vill söka, har sökt eller har fått kulturstöd.