Covid-19: Företagare

Stöd till företagare

Det nya coronaviruset och covid-19 påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt. Här finns information om vilket stöd du kan få som företagare. Här finns också information för att förbereda den som bedriver samhällsviktig verksamhet inför en eventuell stängning av förskola och skola.

Skyddsutrustning privata utförare av vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning. Om du saknar skyddsutrustning kan du vända dig till Göteborgs Stad för att få ta del av tillfälligt ramavtal för beställning av bristvaror och/eller få hjälp med ett akut behov.

Nya regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

På grund av covid-19-pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Du som driver verksamhet måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Anmäl intresse att leverera skyddsutrustning

Med anledning av Covid-19 är behovet av skyddsutrustning i staden stort. På denna sida kan du som leverantör enkelt fylla i ett formulär och berätta vad för skyddsutrustning som du har att erbjuda.

Samlad information om coronaviruset och kulturstöd

Här har vi samlat all information om hur coronaviruset påverkar dig som vill söka, har sökt eller har fått kulturstöd.