Covid-19: Förskola och grundskola

Stadens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och grundskolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma i två dagar efter att hen är symptomfri.

Information från förskoleförvaltningen

Information från förskoleförvaltningen

Läs mer om vad som gäller för förskola om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Information från grundskoleförvaltningen

Information från grundskoleförvaltningen

Läs mer om vad som gäller för skola om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Other languages

If you need translation of this website to other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.