Covid-19: Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Kunskapen om covid-19 utvecklas hela tiden. Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten rekommendationen om distansundervisning den 15 juni 2020. För komvux i Göteborg kommer det innebära en successiv återgång till ordinarie undervisning.

Begränsat antal människor i våra lokaler

11 augusti 2020

På grund av Covid-19 måste vi begränsa antalet personer i våra lokaler, vi kan därför endast ta emot dig som söker en utbildning. Vänner och familjemedlemmar måste lämnas utanför. En eventuell tolk eller ledsagare får följa med in.

Vi hoppas att du har förståelse för detta.


Ny besöksadress från 6 juli 2020

27 maj 2020

Från 6 juli finns Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 i Göteborg.

Närmsta hållplats är Järntorget.

Utöver besöksadressen har vi kvar samma kontaktuppgifter som tidigare.

Observera att våra kompetenscenter och Krami, som finns på andra adresser i staden, har kvar samma besöksadresser som tidigare.

Karta som visar var du hittar Brogatan 4.


Information från arbetsmarknad och vuxenutbildning

Information från Integrationscentrum

Other languages

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.