Covid-19: Skola och utbildning

Stadens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och grundskolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma i två dagar efter att hen är symptomfri.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor, yrkeshögskolor och komvux att övergå till utbildning på distans från och med onsdag 18 mars.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor, yrkeshögskolor och komvux att övergå till utbildning på distans från och med onsdag 18 mars.