Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Pandemin är inte över och det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen av covid-19. Från 21 oktober gäller förhållningsregler för dig som delar hushåll med person med covid-19.

För att följa spridningen av covid-19 och utvecklingen i stort i Göteborgs Stad, sammanställer krisledningen uppgifter om antal konstaterat smittade brukare inom våra verksamheter. Dessa uppgifter publiceras här.

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen. Här hittar du information om det arbetet och rapporter från tillsynen.

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset covid-19? Här kan du läsa om vart kan du vända dig om du behöver stöd. Här finns också information för dig som är vårdnadshavare.

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

På denna sidan finns samlad information för dig med funktionsnedsättning. Din stödinsats kan påverkas av risken för spridning av det nya coronaviruset. Till exempel betalas habiliteringsersättning ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

Möjligheterna till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är begränsade. Här finns information om hur Göteborgs verksamheter påverkas av det. Restauranger och serveringar måste se till att undvika trängsel bland gästerna. Du kan anmäla till kommunen om du ser att reglerna inte följs.

Du som är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset avråds från att ge dig ut och resa.

Läs mer i nättidningen Vårt Göteborg om Göteborgs Stads arbete med anledning av coronaviruset covid-19.

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset och covid-19 och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta. Du som är anställd av Göteborgs Stad får i första hand information via intranätet och din närmaste chef.

Nu behöver vi dig. Göteborgs stad söker dig som nu kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Aktuellt

 • Coronaviruset: Information till föreningslivet

  Publicerad 22 oktober 2020
  Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet.
 • Coronaviruset: Om simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar

  Publicerad 22 oktober 2020
  Idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar - simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar - håller öppet. Nedan har vi samlat frågor och svar om våra verksamheter kopplat till corona.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 14 oktober 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 8 oktober 2020
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

  Publicerad 1 juli 2020
  Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.
 • Tack till volontärer och donatorer!

  Publicerad 15 juni 2020
  Göteborgs Stad riktar ett stort tack till alla volontärer och donatorer för deras insatser under den pågående pandemin. Genom frivilligarbete och donationer har de bidragit till att det har funnits skyddsutrustning att använda på äldreboende, i hemtjänsten och i funktionshinderverksamheten.
 • Upptäck gröna Göteborg – tips på tre naturtyper i olika väderstreck

  Publicerad 22 maj 2020
  Göteborg har en varierad natur, som är rik på kontraster. Här är tips på tre platser, med olika slags natur och i olika väderstreck.
 • 100 extra portioner till gymnasielever är inget problem

  Publicerad 23 april 2020
  — Att laga ett hundratal extra portioner till våra gymnasieelever är inget problem, säger Christoffer Bergman, köksmästare på Karls Johansskolans skolmatsal. Vanliga dagar lagar Christoffer och hans kolleger ca 700 portioner till hungriga skolelever och medarbetare.
 • Vi minskar antalet passagerare på flexlinjen för att minska risken för smittspridning

  Publicerad 9 april 2020
  Med anledning av coronapandemin har trafikkontoret beslutat att minska det maximala antalet passagerare som samtidigt får resa i flexlinjefordonen.
 • Undervisningen nästan som vanligt

  Publicerad 30 mars 2020
  Friska elever ska vara i skolan, sjuka elever ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Undervisningen i Göteborgs Stads skolor fortsätter nästan som vanligt. Många elever är hemma men får undervisning genom sina skoldatorer. På Svartedalsskolan har två femteklasser blivit en.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Tynneredsdagen 2020 ställs in

  Publicerad 19 mars 2020
  Tynneredsdagen den 9 maj 2020 ställs in på grund av regeringens beslut att stoppa alla evenemang med mer än 500 deltagare.
 • Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.
 • Vi avråder från icke nödvändiga färdtjänstresor med anledning av coronaviruset

  Publicerad 12 mars 2020
  Med anledning av coronaviruset rekommenderar vi dig som reser med färdtjänst att avstå från resor som inte är nödvändiga.