Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Det pågår en smittspridning av det nya coronaviruset och covid-19 i Sverige. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. På webbplatsen krisinformation.se får du aktuell och bekräftad information.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Du som är 70 år och äldre uppmanas att stanna hemma. Ta hjälp för att till exempel handla mat. Det finns inget som hindrar att du går ut och promenerar. Du som är närstående ska undvika närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. Besök på äldreboenden och korttidsboenden har tillfälligt stoppats.

Vill du göra en frivillig insats för en medmänniska under coronakrisen eller behöver du själv hjälp? Att vara volontär innebär att du gör en frivilliginsats för en medmänniska. Det kan till exempel handla om att hjälpa äldre att handla, gå ut med hunden eller köpa receptfria läkemedel.

Många vill göra vad de kan för att hjälpa till i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19 och det är Göteborgs Stad väldigt tacksamma för. Så här kontaktar du Göteborgs Stad bäst om du har utrustning att erbjuda och lämna in.

Arbetet med att förhindra spridning av covid-19 påverkar stödinsatser för funktionshindrade i Göteborgs Stad. Till exempel har vissa verksamheter restriktioner för besök.

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

Det nya coronaviruset och covid-19 påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt. Business Region Göteborg ger därför extra stöd till regionens företagare och anpassar rådgivning och andra erbjudanden för att matcha de behov som finns.

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär att max 50 personer får delta. Här finns information om hur Göteborgs Stads olika verksamheter agerar med anledning av beslutet.

Stadens simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar är i dagsläget öppna. Föreningar, privata aktörer och privatpersoner som hyr lokaler bestämmer själva om de ställer in sin verksamhet eller inte.

Du som är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset avråds från att ge dig ut och resa.

Läs mer i nättidningen Vårt Göteborg om Stadens arbete med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande det nya coronaviruset och covid-19 och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta. Du som är anställd av Göteborgs Stad får i första hand information via intranätet och din närmaste chef.

Aktuellt

 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset covid-19

  Publicerad 1 april 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Megaloppis och Biskopsgårdens dag ställs in

  Publicerad 30 mars 2020
  Situationen med coronaviruset gör att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning tvingas ställa in vårens kulturarrangemang. Det innebär att varken Megaloppis eller Biskopsgårdens dag blir av.
 • Undervisningen nästan som vanligt

  Publicerad 30 mars 2020
  Friska elever ska vara i skolan, sjuka elever ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Undervisningen i Göteborgs Stads skolor fortsätter nästan som vanligt. Många elever är hemma men får undervisning genom sina skoldatorer. På Svartedalsskolan har två femteklasser blivit en.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Så stöttar Göteborgs Stad de företag som drabbats av coronapandemins effekter

  Publicerad 26 mars 2020
  Effekterna av coronaviruset/Covid-19 slår mycket hårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Därför inför Göteborgs Stad nu ett antal åtgärder i de delar där staden på olika sätt möter företag för att därigenom stödja och underlätta för verksamheten. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu och det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. Nedan listas de åtgärder Göteborgs Stad infört och kontaktuppgifter dit företagen kan vända sig med frågor.
 • Positivparkens dag ställs in

  Publicerad 25 mars 2020
  Positivparkens dag den 7 juni 2020 ställs in på grund av regeringens beslut att stoppa alla evenemang med mer än 500 deltagare.
 • Coronaviruset: Information om idrotts- och föreningsförvaltningens simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar

  Publicerad 25 mars 2020
  Idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar - simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar - håller öppet. Vid personalbrist kan öppettiderna ändras, gruppträningspass ställas in eller en anläggning stängas. För aktuell information se respektive anläggningens webbsida.
 • Ersättning om en skola stänger på grund av Coronavirus, vad gäller?

  Publicerad 24 mars 2020
  Flera fristående skolor har varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och haft frågor om ersättning, och om eventuell påverkan när en skola stänger lokalerna och går över till distans- och fjärrundervisning.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Så påverkas hämtningen och insamlingen av avfall av covid-19

  Publicerad 24 mars 2020
  Kretslopp och vatten samverkar med staden och följer Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar. Här kan du läsa om aktuella ändringar i sophämtningen och insamlingen av avfall med anledning av coronaviruset.
 • Information mellan grundskoleförvaltningen och fristående huvudmän våren 2020

  Publicerad 20 mars 2020
  Informationen har som syfte att öka transparensen mellan de förändringar vi gör på grundskoleförvaltningen kopplat till coronaviruset covid-19. Det förhindrar ryktesspridning och kan ge enskilda huvudmän bättre förutsättningar att fatta beslut för sina skolenheter.
 • Palmhuset är stängt

  Publicerad 20 mars 2020
  För att bidra i arbetet med att förebygga smittspridning av covid-19 är Palmhuset stängt från och med 19 mars
 • Entreprenad, omsorg för elev till vårdnadshavare med arbete i samhällsviktig verksamhet

  Publicerad 20 mars 2020
  Detta gäller om regeringen rekommenderar att grundskolor stänger sina lokaler och går över till distans- eller fjärrundervisning, och att huvudmännen får i uppdrag att enbart erbjuda fritidsomsorg för elever till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Detta gäller för elev i åldrarna 6–13 och elever som omfattas av LSS om inget annat framgår av direktiv från regeringen.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som får hemtjänst

  Publicerad 20 mars 2020
  Personal inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst ska vara trygg med att ingen personal inom hemtjänsten jobbar när den är sjuk.
 • Så agerar förskoleförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 20 mars 2020
  Vi vet att det finns oro för smitta när det gäller coronaviruset covid-19. Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Tynneredsdagen 2020 ställs in

  Publicerad 19 mars 2020
  Tynneredsdagen den 9 maj 2020 ställs in på grund av regeringens beslut att stoppa alla evenemang med mer än 500 deltagare.
 • Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.
 • Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.
 • Frågor och svar om covid-19 för dig på äldreboenden

  Publicerad 13 mars 2020
  Personal inom äldreomsorgen är van att arbeta med infektioner och smittor. För att skydda dem som är extra sårbara i dagens smittspridning har har Göteborgs Stad tagit ett beslut att stänga de öppna verksamheterna och kraftigt begränsa möjligheten till besök på samtliga kommunala äldreboenden och korttidsboenden.
 • Information om biblioteken med anledning av coronaviruset

  Publicerad 13 mars 2020
  Med anledning av de skärpta direktiven från Folkhälsomyndigheten i syfte att minska smittspridningen av Covid-19, och för att säkra bemanningen på biblioteken, har kulturnämnden den 3 april beslutat att stänga sex bibliotek i Göteborg från och med måndag 6 april. Beslutet gäller tills vidare. Övriga bibliotek har öppet som vanligt, om inte annan information finns på ditt biblioteks hemsida. Alla program är inställda tills vidare. Tänk på att hålla avstånd, besök inte biblioteken om du är sjuk, utan använd hellre våra digitala tjänster.
 • Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 9 mars 2020
  Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till undervisning på distans från och med 18 mars.
 • Uppdatering kring coronaviruset (covid-19) i grundskolan 2 mars

  Publicerad 2 mars 2020
  Vi vet att det kan finnas en oro för smitta när det gäller coronaviruset (covid-19). Tillsvidare ska friska barn gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma.