Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

I foldern "En annorlunda sommar" finns samlad information med anledning av covid-19. Informationen finns också på den här sidan. Du får dels tips om vad du kan göra i sommar, men också veta vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro. Foldern delades ut till alla hushåll i början av juli.

För att följa spridningen av covid-19 och utvecklingen i stort i Göteborgs Stad, sammanställer krisledningen uppgifter om antal konstaterat smittade brukare inom våra verksamheter. Dessa uppgifter publiceras här.

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen. Här hittar du information om det arbetet och statistik över tillsynen.

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset covid-19? Här kan du läsa om vart kan du vända dig om du behöver stöd. Här finns också information för dig som är vårdnadshavare.

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

På denna sidan finns samlad information för dig med funktionsnedsättning. Din stödinsats kan påverkas av risken för spridning av det nya coronaviruset. Till exempel har vissa verksamheter begränsade besök och habiliteringsersättning betalas ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

Möjligheterna till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är begränsade. Här finns information om hur Göteborgs verksamheter påverkas av det. Restauranger och serveringar måste se till att undvika trängsel bland gästerna. Du kan anmäla till kommunen om du ser att reglerna inte följs.

Du som är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset avråds från att ge dig ut och resa.

Läs mer i nättidningen Vårt Göteborg om Göteborgs Stads arbete med anledning av coronaviruset covid-19.

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset och covid-19 och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta. Du som är anställd av Göteborgs Stad får i första hand information via intranätet och din närmaste chef.

Nu behöver vi dig. Göteborgs stad söker dig som nu kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Aktuellt

 • Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 1 juli 2020
  Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.
 • Så agerar förskoleförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 22 juni 2020
  Vi vet att det finns oro för smitta när det gäller coronaviruset covid-19. Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 22 juni 2020
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.
 • Tack till volontärer och donatorer!

  Publicerad 15 juni 2020
  Göteborgs Stad riktar ett stort tack till alla volontärer och donatorer för deras insatser under den pågående pandemin. Genom frivilligarbete och donationer har de bidragit till att det har funnits skyddsutrustning att använda på äldreboende, i hemtjänsten och i funktionshinderverksamheten.
 • Coronaviruset: Om simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar

  Publicerad 5 juni 2020
  Idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar - simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar - håller öppet. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren just nu.
 • Coronaviruset: Information till föreningslivet

  Publicerad 29 maj 2020
  Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet. Den senaste informationen ligger överst.
 • Upptäck gröna Göteborg – tips på tre naturtyper i olika väderstreck

  Publicerad 22 maj 2020
  Göteborg har en varierad natur, som är rik på kontraster. Här är tips på tre platser, med olika slags natur och i olika väderstreck.
 • Kultur till kvarteret – satsning på liveframträdanden för äldre

  Publicerad 14 maj 2020
  I vår och sommar kan äldre personer i nära 50 olika bostadsområden i Göteborg ta del av livemusik från sitt fönster eller balkong. Imorgon startar ”Kultur till kvarteret”, en satsning från Göteborgs Stad för att sprida gemenskap och minska ensamhet.
 • Fira i närområdet och håll avstånd

  Publicerad 24 april 2020
  Helger + sol och värme = uteliv. Fira förnuftigt. Håll avstånd. Njut av din närmiljö.
 • 100 extra portioner till gymnasielever är inget problem

  Publicerad 23 april 2020
  — Att laga ett hundratal extra portioner till våra gymnasieelever är inget problem, säger Christoffer Bergman, köksmästare på Karls Johansskolans skolmatsal. Vanliga dagar lagar Christoffer och hans kolleger ca 700 portioner till hungriga skolelever och medarbetare.
 • Entreprenad, omsorg för elev till vårdnadshavare med arbete i samhällsviktig verksamhet

  Publicerad 21 april 2020
  Detta gäller om regeringen rekommenderar att grundskolor stänger sina lokaler och går över till distans- eller fjärrundervisning, och att huvudmännen får i uppdrag att enbart erbjuda fritidsomsorg för elever till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet. Detta gäller för elev i åldrarna 6–13 och elever som omfattas av LSS om inget annat framgår av direktiv från regeringen.
 • Vi minskar antalet passagerare på flexlinjen för att minska risken för smittspridning

  Publicerad 9 april 2020
  Med anledning av coronapandemin har trafikkontoret beslutat att minska det maximala antalet passagerare som samtidigt får resa i flexlinjefordonen.
 • Undervisningen nästan som vanligt

  Publicerad 30 mars 2020
  Friska elever ska vara i skolan, sjuka elever ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Undervisningen i Göteborgs Stads skolor fortsätter nästan som vanligt. Många elever är hemma men får undervisning genom sina skoldatorer. På Svartedalsskolan har två femteklasser blivit en.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Ersättning om en skola stänger på grund av Coronavirus, vad gäller?

  Publicerad 24 mars 2020
  Flera fristående skolor har varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och haft frågor om ersättning, och om eventuell påverkan när en skola stänger lokalerna och går över till distans- och fjärrundervisning.
 • Frågor och svar om covid-19 till dig som möter Individ- och familjeomsorg

  Publicerad 24 mars 2020
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns skickliga medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.
 • Så påverkas hämtningen och insamlingen av avfall av covid-19

  Publicerad 24 mars 2020
  Kretslopp och vatten samverkar med staden och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår prioritet är att kärnverksamheten ska fungera som vanligt trots omständigheterna. Här kan du läsa om aktuella ändringar i sophämtningen och insamlingen av avfall med anledning av coronaviruset.
 • Information mellan grundskoleförvaltningen och fristående huvudmän våren 2020

  Publicerad 20 mars 2020
  Informationen har som syfte att öka transparensen mellan de förändringar vi gör på grundskoleförvaltningen kopplat till coronaviruset covid-19. Det förhindrar ryktesspridning och kan ge enskilda huvudmän bättre förutsättningar att fatta beslut för sina skolenheter.
 • Tynneredsdagen 2020 ställs in

  Publicerad 19 mars 2020
  Tynneredsdagen den 9 maj 2020 ställs in på grund av regeringens beslut att stoppa alla evenemang med mer än 500 deltagare.
 • Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.
 • Frågor och svar om covid-19 för dig på äldreboenden

  Publicerad 13 mars 2020
  Personal inom äldreomsorgen är van att arbeta med infektioner och smittor. För att skydda dem som är extra sårbara i dagens smittspridning har regeringen fattat beslut om besöksförbud på samtliga av landets äldreboenden. För att förhindra spridning av covid-19 vädjar Göteborgs Stad om att du som anhörig inte bestämmer träff med en boende utanför äldreboendet.
 • Information om biblioteken med anledning av coronaviruset

  Publicerad 13 mars 2020
  De flesta bibliotek i Göteborg är öppna, men biblioteken i Guldheden, Kärra, Majorna, Torslanda, Tuve och Trulsegården är stängda. Askims och Kyrkbyns bibliotek har meröppet, så du som är meröppetanvändare kan göra biblioteksärenden på egen hand. Alla program på biblioteken är inställda till och med 16 augusti.
 • Vi avråder från icke nödvändiga färdtjänstresor med anledning av coronaviruset

  Publicerad 12 mars 2020
  Med anledning av coronaviruset rekommenderar vi dig som reser med färdtjänst att avstå från resor som inte är nödvändiga.