Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Göteborg sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. Runt om i Göteborg finns 230 högtalare.

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Läs mer om VMA i telefonen och mobilen

Så här låter VMA-signalen

Om du bor i en tätort kanske du har hört när VMA testas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december. VMA är ett varningssystem som kan rädda våra liv. Vid prov ges även information i radion.

  • Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan.
  • När faran är över hörs en annan längre signal.

På dinsakerhet.se kan du höra hur WMA-signalen låter

Så här gör du om larmet går vid en allvarlig händelse

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  3. Lyssna på radio P4 eller titta på text-TV.

Du kan också gå in på krisinformation.se eller ringa 113 13.

Viktiga telefonnummer

Telefonnummer Beskrivning Mer information
112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö När ska jag ringa 112?
113 13 Informationsnummer vid olyckor och skador När ska jag ringa 113 13?
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser När ska jag ringa 114 14?
1177 Sjukvårdsrådgivning När ska jag ringa 1177?

Anmäl utebliven VMA-signal

Utomhusvarningen är främst tänkt som ett larm för dig som är utomhus. Det innebär att du kanske inte hör det om du befinner dig inomhus. Din position påverkar därför hur väl du hör tutan. Om du vanligtvis brukar höra en tyfon som finns placerad i närheten, men inte denna gång, kan du fel-anmäla det här.

Anmälan om utebliven VMA-signal till Räddningstjänsten Storgöteborg