Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Det är fortsatt av största vikt att alla tar ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19. En del av stadens verksamheter påverkas fortfarande på olika sätt, information om detta finns i anslutning till deras information på webbplatsen.

Information om covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Skyddsutrustning privata utförare av vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning. Om du saknar skyddsutrustning kan du vända dig till Göteborgs Stad för att få ta del av tillfälligt ramavtal för beställning av bristvaror och/eller få hjälp med ett akut behov.

Aktuellt

 • Covid-19: Om simhallar, gym och ishallar

  Publicerad 18 januari 2022
  Idrotts- och föreningsförvaltningen driver simhallar, gym och ishallar. Här hittar du information om hur dessa verksamheter påverkas av coronapandemin.
 • Covid-19: För föreningar och övriga som bokar idrottsanläggningar eller samlingslokaler

  Publicerad 17 januari 2022
  Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen information som rör bokningar och de rekommendationer och förbud som påverkar.
 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 17 januari 2022
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Bemanningsläget ansträngt på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Publicerad 14 januari 2022
  Smittan fortsätter öka i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, både bland omsorgstagare och bland medarbetare. Bemanningsläget är ansträngt på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn, nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera och omfördela resurser.
 • Covid 19: Åtgärder för kulturverksamheter

  Publicerad 12 januari 2022
  Museer, konsthallar, bibliotek och kulturhus har öppet, men ta reda på vad som gäller inför ditt besök. Här samlar kulturförvaltningen information som handlar om hur kulturutbudet påverkas med anledning av Covid 19.
 • Ansträngt läge när smittspridningen av covid-19 ökar

  Publicerad 6 januari 2022
  Nu ökar smittan i samhället igen och i verksamheterna inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ökar det främst bland medarbetare. Enligt förvaltningens senast rapporterade siffror (2022-01-06) för den egna verksamheten är det 25 bekräftat smittade hyresgäster på vård- och omsorgsboenden, 7 omsorgstagare i hemtjänsten och 8 hyresgäster på korttidsboende.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 29 december 2021
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19.