Covid-19: Tillsammans minskar vi smittspridningen

Smittspridningen i Västra Götaland är fortsatt hög. Till 18 april gäller särskilda restriktioner för Västra Götaland. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

Uppdaterat 2021-04-07

Smittspridningen i Västra Götaland är fortsatt hög. Därför är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

Nu skärper vi oss! Smittan måste minska!

 • Håll avstånd.
 • Undvik trängsel.
 • Minska dina kontakter.

Du gör skillnad!

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 18 april

 • Umgås bara med personer du normalt träffar.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum.
 • Håll avstånd.
 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Använd munskydd i miljöer där nära kontakt inte går att undvika.
 • Fortsätt arbeta hemifrån.
 • Särskilda restriktioner gäller för skolor i Västra Götaland.

Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Regionala rekommendationer för Västra Götaland, VGR Västra Götalandsregionen

Special recommendations in Västra Götaland in other languages

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 är omfattande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att testa dig om du har symptom för covid-19

Regler för dig som delar hushåll med covid-smittad

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter

Göteborgs Stads åtgärder med anledning av pandemin

För att minska smittspridningen vidtar Göteborgs Stad olika åtgärder, bland annat i form av nedstängningar. Åtgärderna syftar till att begränsa folksamlingar och trängsel och att resandet i regionen hålls på en låg nivå. Samtidigt håller Göteborgs Stad på ett smittsäkert sätt igång de verksamheter, inom till exempel vård och skola, som är avgörande för göteborgarnas vardag.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Göteborgs Stads verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Mer information om Göteborgs Stads åtgärder med anledning av pandemin.

Nättidningen Vårt Göteborg – så arbetar Göteborgs Stad med anledning av covid-19

Håll dig uppdaterad på vartgoteborg.se/covid-19.

Information om covid-19 från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

vgregion.se/covid-19-corona

Vaccinering mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccin först.

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Mer information om vaccination

På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språk

På Västra Götalandsregionens webbsida hittar du vanliga frågor och svar om vaccineringen.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns allmän information om vaccinering mot covid-19.

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer – var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

För dig som är företagare

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbsida

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Nationella råd

De nya nationella råden infördes 14 december och innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet
 • undvika att ingå i flera olika grupper
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd
 • undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • undvika platser där det finns trängsel
 • handla ensam om det är möjligt
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt
 • du som kan ska arbeta hemifrån
 • munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari för dig som är född före 2004.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under firandet av högtider, till exempel jul och nyår. Fira i en mindre krets och undvik nya kontakter.

De nya råden gäller tillsvidare.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige, Regeringen

Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten har 2021-02-10 uppdaterat sina rekommendationer för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt.

Publikgräns på åtta personer

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt åtta (8) delta. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt tjugo (20) deltagare samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Mer information om de nationella föreskrifterna finns på Regeringens webbplats

Det finns hjälp att få om du behöver stöd

För dig som är ung

När skolan är stängd kan du sakna vänner och rutiner. Om det till exempel är bråkigt hemma och du känner dig otrygg, kan du kontakta din ungdomsmottagning eller Röda Korsets jourhavande kompis. Läs mer på goteborg.se/covid19ung.

För dig som har symtom  

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. För mer information om covid-19 och hur du söker vård, läs mer på 1177.se.1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Alla har rätt att leva utan våld 

Det finns hjälp att få om du känner dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet. Läs mer på goteborg.se/valdochhot.

Är du orolig för din privatekonomi? 

Du kan få kostnadsfri rådgivning. Läs mer på goteborg.se/privatekonomi.

Behöver du prata med någon? 

Röda Korset har en stödtelefon med anledning av covid-19. Läs mer på rodakorset.se. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om coronaviruset och covid-19

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

Sveriges nationella informationsnummer. Svarar på frågor om covid-19 och även om allvarliga olyckor och kriser. Öppet alla dagar dygnet runt.

Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk

08-123 680 00
Svarar på frågor om covid-19 på engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska. Öppet vardagar 9-12 och 13-15

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Världshälsoorganisationen (WHO)

World Health Organization, WHO, har information från övriga delen av världen om covid-19. Sidan är på engelska.

Information om coronaviruset och covid-19 hos WHO

Det är inte över. Var rädd om dig och andra!

Som en påminnelse om att pandemin inte är över delades ett informationsutskick ut till alla hushåll i Göteborg i mitten av december 2020. I utskicket "Det är inte över. Var rädd och dig och andra!" finns tips om var du hittar mer information om pandemin och restriktionerna på olika språk samt vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Ladda hem informationsutskicket "Det är inte över. Var rädd om dig och andra!":

Utskick till alla hushåll i Göteborg december 2020

Det har varit en annorlunda sommar

Informationsfoldern ”En annorlunda sommar” delades ut till alla hushåll i Göteborg i början av juli 2020. I foldern finns tips om vad du kan göra under sommaren, men också vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Foldern En annorlunda sommar för utskrift

Foldern ”En annorlunda sommar” är översatt till sju språk och finns att ladda hem här