Information om covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Uppdaterat 2022-08-25

Stanna hemma när du är sjuk

När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom varje år, räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendationer till allmänheten är att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, och att vaccinera sig.

Inför hösten: Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk, Folkhälsomyndigheten

Covid-19 inte längre klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg.

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Vaccinera dig mot covid-19

Så funkar vaccinationerna mot covid-19 i höst, Västra Götalandsregionen

Boka tid för vaccination mot covid-19, Västra Götalandsregionen

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Ställ frågor om vaccin och covid-19 flera språk

Folkhälsomyndigheten:
08-123 680 00,
vardagar 9-12 och 13-15
Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari,
tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska,
serbiska och spanska.

Västra Götalandsregionen, vardagar 7-16
011-473 00 22, arabiska
011-473 00 23, persiska
011-473 00 24, somaliska

Telefonnummer för frågor om vaccin på flera språk

Film om vaccin mot covid-19

Film med information om vaccin mot covid-19 från Västra Götalandsregionen

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer

Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

På krisinformation.se finns aktuell och bekräftad information om covid-19

Lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Göteborgs Stad

Mer information om coronaviruset och covid-19

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

Sveriges nationella informationsnummer. Svarar på frågor om covid 19 och även om allvarliga olyckor och kriser. Öppet alla dagar dygnet runt.

Myndighetsinformation 

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten 

Västra Götalandsregionen

Regeringen