Covid-19: Tillsammans minskar vi smittspridningen

Spridningen av covid-19 ökar återigen i Västra Götaland. Från 17 februari till och med 14 mars gäller särskilda restriktioner för Västra Götaland. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

Uppdaterat 2021-02-25

Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet

Från och med tisdag 23 februari kommer högstadieskolorna i Göteborg att gå över till undervisning på distans till och med 26 februari. Detta eftersom smittskydd i Västra Götalandsregionen rekommenderar det för att minska spridningen av covid-19 efter sportlovet.

Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet, VGR

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland från 17 februari

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Rekommendationerna gäller från 17 februari och till och med 14 mars 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

Vaccinering mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccin först.

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Du kan ringa och ställa frågor

Från och med 24 februari erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språk

På Västra Götalandsregionens webbsida hittar du vanliga frågor och svar om vaccineringen.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns allmän information om vaccinering mot covid-19.

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer – var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Göteborgs Stads åtgärder med anledning av pandemin

För att minska smittspridningen vidtar Göteborgs Stad olika åtgärder i form av nedstängningar. Åtgärderna syftar till att begränsa folksamlingar och trängsel och att resandet i regionen hålls på en låg nivå. Samtidigt håller Göteborgs Stad på ett smittsäkert sätt igång de verksamheter, inom till exempel vård och skola, som är avgörande för göteborgarnas vardag.'

Besök tillåts igen på äldreboenden i Göteborg från 24 februari

Läs mer om Göteborgs Stads äldreboenden

Göteborgs Stads motions- och idrottsanläggningar inomhus är från 10 februari öppna för organiserade aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare

Utomhusanläggningarna är öppna för organiserad föreningsverksamhet för alla åldersgrupper.

Här kan du läsa mer om motions- och idrottsanläggningarna

Fritidsverksamhet öppnar för äldre ungdomar igen från 8 februari

Göteborgs Stads fritidsgårdar och mötesplatser inomhus öppnas igen för barn och unga upp till och med 19 år.

Biblioteken öppna för snabba, viktiga och väl förberedda ärenden

Biblioteken i Göteborg är öppna för snabba, viktiga och väl förberedda ärenden. Biblioteken har begränsad service för att bidra till minskad smittspridning. Du kan till exempel hämta reservationer och lämna tillbaka det du lånat. Alla bibliotek utom 300 m2 i Brunnsparken har minst en dator med självservice av utskrifter och kopiering. 

Mer information om biblioteken

Museerna, kulturhusen och  Stora Teatern håller stängt

Mer information om kulturverksamheterna

Turistbyrån stängd tillsvidare

Mer information om Göteborgs turistbyrå

Distansundervisning på gymnasieskolorna

Mer information finns på utbildningsförvaltningens sida

Medborgarkontoren

Medborgarkontoren håller stängt för drop-in-besök, men tar emot bokade besök och går att nå via telefon eller e-post.

Mer information om medborgarkontoren

För dig som är företagare

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbsida

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Nationella råd

De nya nationella råden infördes 14 december och innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet
 • undvika att ingå i flera olika grupper
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd
 • undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • undvika platser där det finns trängsel
 • handla ensam om det är möjligt
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt
 • du som kan ska arbeta hemifrån
 • munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari för dig som är född före 2004.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under firandet av högtider, till exempel jul och nyår. Fira i en mindre krets och undvik nya kontakter.

De nya råden gäller tillsvidare.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige, Regeringen

Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten har 2021-02-10 uppdaterat sina rekommendationer för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt.

Publikgräns på åtta personer

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt åtta (8) delta. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt tjugo (20) deltagare samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Mer information om de nationella föreskrifterna finns på Regeringens webbplats

Nättidningen Vårt Göteborg – så arbetar Göteborgs Stad med anledning av covid-19

Håll dig uppdaterad på vartgoteborg.se/covid-19.

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 är omfattande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att att testa dig om du har symptom för covid-19

Regler för dig som delar hushåll med covid-smittad

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter

Information om covid-19 från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

vgregion.se/covid-19-corona

Det finns hjälp att få om du behöver stöd

För dig som är ung

När skolan är stängd kan du sakna vänner och rutiner. Om det till exempel är bråkigt hemma och du känner dig otrygg, kan du kontakta din ungdomsmottagning eller Röda Korsets jourhavande kompis. Läs mer på goteborg.se/covid19ung.

För dig som har symtom  

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. För mer information om covid-19 och hur du söker vård, läs mer på 1177.se.1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Alla har rätt att leva utan våld 

Det finns hjälp att få om du känner dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet. Läs mer på goteborg.se/valdochhot.

Är du orolig för din privatekonomi? 

Du kan få kostnadsfri rådgivning. Läs mer på goteborg.se/privatekonomi.

Behöver du prata med någon? 

Röda Korset har en stödtelefon med anledning av covid-19. Läs mer på rodakorset.se. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om coronaviruset och covid-19

1177 vårdguiden

Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Världshälsoorganisationen (WHO)

World Health Organization, WHO, har information från övriga delen av världen om covid-19. Sidan är på engelska.

Information om coronaviruset och covid-19 hos WHO

Det är inte över. Var rädd om dig och andra!

Som en påminnelse om att pandemin inte är över delades ett informationsutskick ut till alla hushåll i Göteborg i mitten av december 2020. I utskicket "Det är inte över. Var rädd och dig och andra!" finns tips om var du hittar mer information om pandemin och restriktionerna på olika språk samt vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Informationsutskicket "Det är inte över. Var rädd om dig och andra!" finns att ladda hem via länken.

Utskick till alla hushåll i Göteborg december 2020

Det har varit en annorlunda sommar

Informationsfoldern ”En annorlunda sommar” delades ut till alla hushåll i Göteborg i början av juli 2020. I foldern finns tips om vad du kan göra under sommaren, men också vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Foldern En annorlunda sommar för utskrift

Foldern ”En annorlunda sommar” är översatt till sju språk och finns att ladda hem här.