Covid-19: Socialtjänst och försörjningsstöd

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

Så arbetar Göteborgs Stad för att begränsa smittspridning

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta. Medarbetare stannar hemma om de känner sig sjuka eller visar symtom.

Kontakta i första hand socialtjänsten via telefon. Du ska bara besöka socialkontoren om du har en tidsbokning eller om det är akut.

Du som söker eller förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd ska i första hand söka skriftligt.

Viss service och handläggning kan ta längre tid än vanligt.

Annan verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen, så som arbetsmarknadsinsatser och vårdinsatser har öppet som vanligt tills vidare.

Så här kan du kontakta socialkontoret

Kontakta socialtjänsten i första hand via telefon. Genom att minska antalet besökare minskar vi risken för smittspridning. Här hittar du kontaktuppgifter till ditt socialkontor.

Du som känner dig sjuk eller har symptom ska inte besöka socialkontoret. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon.

Om du fått en inbokad tid att besöka socialkontoret, tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig själv och andra från smittspridning.

Om du har ett akut behov kan du besöka socialkontoret om du är frisk. Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du ringa socialkontoret så får du hjälp.

Vi gör alltid en bedömning om ett besök är nödvändigt eller om ärendet går att lösa via telefon.

Arbetsmarknadsinsatser

Du som är frisk ska delta i arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatserna fungerar som vanligt men gruppaktiviteter kan ställas in. Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab. Det innebär att alla som är sjuka kan vara hemma upp till 21 dagar utan att behöva lämna in ett läkarintyg. Glöm inte att kontakta din coach eller kontaktperson.   

Se mer information på Försäkringskassans webbplats

Vårdinsatser av ungdomar fungerar som vanligt

Vårdinsatser för ungdomar fungerar som vanligt. Det är uppdrag som inte kan stanna av.

Vårdinsatser av personer med missbruksproblem fungerar som vanligt

Vårdinsatser av personer med missbruksproblem fungerar som vanligt. Det är uppdrag som inte kan stanna av.

Information till dig som söker eller förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd

Ansök om ekonomiskt bistånd

Information till dig som är nyanländ till Sverige och ska söka ekonomiskt bistånd för första gången

Du som är nyanländ och ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan besöka etableringsenheten. Här finns mer information om stöd för nyanlända vid etablering