Covid-19: Socialtjänst och försörjningsstöd

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

Så arbetar Göteborgs Stad för att begränsa smittspridning

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta. Medarbetare stannar hemma om de känner sig sjuka eller visar symtom.

Kontakta i första hand socialtjänsten via telefon. Du ska bara besöka socialkontoren om du har en tidsbokning eller om det är akut.

Från 20 mars ska du som söker eller förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd i första hand söka skriftligt.

Viss service och handläggning kan ta längre tid än vanligt.

Annan verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen, så som arbetsmarknadsinsatser och vårdinsatser har öppet som vanligt tills vidare.

Så här kan du kontakta socialkontoret

Kontakta socialtjänsten i första hand via telefon. Genom att minska antalet besökare minskar vi risken för smittspridning. Här hittar du kontaktuppgifter till ditt socialkontor. Du kan också ringa Kontaktcenter, telefon 031-365 00 00. Beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet.

Du som känner dig sjuk eller har symptom ska inte besöka socialkontoret. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon.

Om du fått en inbokad tid att besöka socialkontoret, tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig själv och andra från smittspridning.

Om du har ett akut behov kan du besöka socialkontoret om du är frisk. Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du ringa socialkontoret så får du hjälp.

Vi gör alltid en bedömning om ett besök är nödvändigt eller om ärendet går att lösa via telefon.

Handläggningstiden kan bli längre om många är sjuka samtidigt

Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan det hända att vissa ärenden tar längre tid.
Alla verksamheter är viktiga, men vissa insatser kan inte vänta. Om många medarbetare är sjuka samtidigt kan vi behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. 

Arbetsmarknadsinsatser

Du som är frisk ska delta i arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatserna fungerar som vanligt men gruppaktiviteter kan ställas in. Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab. Det innebär att alla som är sjuka kan vara hemma upp till 21 dagar utan att behöva lämna in ett läkarintyg. Detta gäller för närvarande till och med 31 januari 2021. Glöm inte att kontakta din coach eller kontaktperson.   

Se mer information på försäkringskassans hemsida.

Vårdinsatser av ungdomar fungerar som vanligt

Vårdinsatser för ungdomar fungerar som vanligt. Det är uppdrag som inte kan stanna av.

Vårdinsatser av missbrukare fungerar som vanligt

Vårdinsatser av missbrukare fungerar som vanligt. Det är uppdrag som inte kan stanna av.

Information till dig som söker eller förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd

Information till dig som ska söka om ekonomiskt bistånd för första gången

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången ska ringa till socialkontoret i området där du bor. Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoren i Göteborgs Stad.

När du ringer får du en telefontid när socialtjänsten ringer upp dig. Du kommer att få ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Här finns mer information om ekonomiskt bistånd.

Information till dig som är nyanländ till Sverige och ska söka ekonomiskt bistånd för första gången

Du som är nyanländ och ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan besöka etableringsenheten på Andra Långgatan 19.

Etableringsenheten är öppet: måndag 13-14.30, onsdag 10-11.30 och fredagar 10-11.30.

Om du är sjuk eller har symptom ska du istället ringa etableringsenheten på telefon: 031-365 00 00
När du ringer får du en telefontid när etableringsenheten ringer upp dig.

Här finns mer information om stöd för nyanlända vid etablering.

Information till dig som ska förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd i  Lundby, Norra Hisingen eller Örgryte-Härlanda

Har du ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd i områdena Lundby, Norra Hisingen eller Örgryte-Härlanda? Då kan du förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd via socialtjänstens e-tjänst.

Så gör du för att förnya din ansökan i e-tjänsten:

  • Gå in på goteborg.se och klicka dig vidare till ansök om ekonomiskt bistånd.
  • Klicka på den blå rutan där det står ”Återansök om ekonomiskt bistånd Lundby, Norra Hisingen eller Örgryte-Härlanda”.
  • Fyll i ansökan.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du logga in med din e-legitimation.

Har du inte e-legitimation? Ansök då genom att skicka din ansökan till socialtjänsten via post eller e-post. Kom ihåg att bifoga de handlingar som behövs. Skicka till socialkontoret i den stadsdel du bor i:

Lundby

Post:
Enheten för ekonomiskt bistånd
Socialkontoret Lundby
Box 22006
400 72 Göteborg

E-post: forsorjningsstod.lundby@socialhisingen.goteborg.se

Norra Hisingen 

Post:
Socialkontoret Norra Hisingen
Box 4053
422 04 Hisings Backa

E-post: Skicka till din handläggare

Örgryte-Härlanda

Post:
Socialkontoret Örgryte-Härlanda
Box 5293
402 25 Göteborg

E-post: socialcentrum@socialcentrum.goteborg.se

Information till dig som ska förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd i Centrum och Östra Göteborg

Har du ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd i områdena Centrum eller Östra Göteborg? Då kan du förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd via socialtjänstens e-tjänst.

Så gör du för att förnya din ansökan i e-tjänsten:

  • Gå in på goteborg.se och klicka dig vidare till ansök om ekonomiskt bistånd.
  • Klicka på rubriken ”Ansök om ekonomiskt bistånd för dig i Centrum eller Östra Göteborg”.
  • Klicka på den blå rutan ”Ansök om ekonomiskt bistånd”.
  • Fyll i ansökan.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du logga in med din e-legitimation.

Har du inte e-legitimation? Ansök då genom att skicka din ansökan till socialtjänsten via post eller e-post. Kom ihåg att bifoga de handlingar som behövs. Skicka till socialkontoret i den stadsdel du bor i:

Centrum

Post:
Socialkontoret Centrum
Box 5293
402 25 Göteborg

E-post: forsorjningsstod.centrum@socialcentrum.goteborg.se

eller direkt till handläggaren: förnamn.efternamn@socialcentrum.goteborg.se

Östra Göteborg

Post:
Socialtjänsten Östra Göteborg
Box 47 107
402 58 Göteborg

E-post: forsorjningsstod.ogbg@socialnordost.goteborg.se

Information till dig som ska förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd i Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné, Västra Göteborg eller Västra Hisingen

Har du ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd i områdena Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné, Västra Göteborg eller Västra Hisingen?

Du förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd genom att skicka din ansökan via post eller e-post. Kom ihåg att bifoga handlingar när du skickar in din ansökan.

Angered

Post:
Ekonomiskt bistånd
Box 34
424 21 Angered

E-post: Skicka till din handläggare

Askim-Frölunda-Högsbo

Post:
Socialkontoret Askim-Frölunda-Högsbo
Att: Namnet på din socialsekreterare
Box 16
421 21  Västra Frölunda

E-post: Skicka till din handläggare

Majorna-Linne

Post:
Socialkontoret Majorna-Linné
Att: Namnet på din socialsekreterare
Box 5293
402 25 Göteborg

E-post: Skicka till din handläggare 

Västra Göteborg

Post:
Socialkontoret Västra Göteborg
Att: Namnet på din socialsekreterare

Box 16

421 21  Västra Frölunda

E-post: Skicka till din handläggare 

Västra Hisingen

Post:
Socialkontoret Västra Hisingen
Att: Namnet på din socialsekreterare
Box 22006
400 72 Göteborg

Information till dig som ska förnya din ansökan om ekonomiskt bistånd på etableringsenheten

Har du ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd på etableringsenheten?

Du förnyar din ansökan om ekonomiskt bistånd genom att skicka din ansökan via post eller e-post till etableringsenheten. Kom ihåg att bifoga handlingar när du skickar in din ansökan. 

Post:
Etableringsenheten
Box 5293
402 25  Göteborg

E-post: etableringsenheten@socialcentrum.goteborg.se