Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Göteborgs Stad samverkar med Västra Götalandsregionen samt med aktörer inom civilsamhället för att sprida information om vaccination mot covid-19. Fokus ligger på att ge information och svara på frågor genom dialog, föreläsningar genom samverkan med olika samhällsaktörer. 

Planerade insatser

Extra vaccinationsinsatser drop-in 

Alla som bor i Sverige och är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Läs mer om vem som får vaccinera sig mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Du hittar plats och tid för drop-in vaccination på Västra Götalandsregionens hemsida.

Om Göteborgs Stads informationsinsatser 

Vägledning och drop-in vaccination

Göteborgs Stads vaccinationsguider ger vägledning i frågan om vaccination mot covid-19. De har befinner sig ute på torg, men också utanför vårdgivare som erbjuder vaccination på drop-in. Vaccinationsguiderna möter frågor, men hjälper också till att fylla i hälsodeklarationen för dem som behöver stöd.