Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Under år 2021 fram till våren 2022 samverkade Göteborgs Stad med Västra Götalandsregionen samt med aktörer inom civilsamhället för att sprida information om vaccination mot covid-19. Fokus låg på att ge information och svara på frågor genom dialog, föreläsningar och samverkan med olika samhällsaktörer. 

Vägledning och drop-in vaccination

Göteborgs Stads vaccinationsguider gav vägledning i frågan om vaccination mot covid-19. Vaccinationsguiderna befinn sig ute på torg, men också utanför vårdgivare som erbjöd vaccination på drop-in. Vaccinationsguiderna mötte frågor, men hjälpte också till att fylla i hälsodeklarationen för dem som behöver stöd.