Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Göteborgs Stad samverkar med Västra Götalandsregionen samt med aktörer inom civilsamhället för att sprida information om vaccination mot covid-19. Fokus ligger på att ge information och svara på frågor genom dialog, föreläsningar och samverkan med olika samhällsaktörer. 

Planerade insatser

Föreläsning på arabiska den 9 december

Tid: Torsdag den 9 december, kl. 17.30

Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg

Den 9 december kl. 17.30 finns det möjligheten att ta del av en medicinsk föreläsning om vaccination mot covid-19. Föreläsningen hålls på arabiska och ges med anledning av att möta frågor inför sitt val att vaccinera sig eller sina barn.  

Du är välkommen i mån av plats.


Drop-in vaccination och samhällsvägledning

Under december kommer det finnas mobila vaccinatörer som erbjuder vaccin på drop-in mot covid-19.

I anslutning till de mobila vaccinatörerna kommer Göteborgs Stads vaccinationsguider ge vägledning och svara på frågor om vaccination mot covid-19.

Datum och plats kommer att publiceras här inom kort.

Om Göteborgs Stads informationsinsatser 

Vägledning och drop-in vaccination

Göteborgs Stads vaccinationsguider ger vägledning i frågan om vaccination mot covid-19. De har befinner sig ute på torg, men också utanför vårdgivare som erbjudit vaccination på drop-in. De möter frågor, men hjälper också till att fylla i hälsodeklarationen för dem som behöver stöd.

Medicinska föreläsningar

I samverkan med Västra Götalandsregionen har Göteborgs Stad anlitat ett läkarteam som ger föreläsningar om vaccination mot covid-19. Syftet med föreläsningarna är att ge information och besvara frågor. Förhoppningen är att kunna möta oro för att man ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att vaccinera sig, eller sina barn mot covid-19. 

Kontakt

Har du några frågor om Göteborgs Stads informationsinsatser om covid-19?

Mejla till vaccinationsinfo@kom.goteborg.se