Covid-19: För dig med funktionsnedsättning

Din stödinsats kan påverkas av risken för spridning av coronaviruset. Till exempel betalas habiliteringsersättning ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Alla verksamheter arbetar för att begränsa smittspridningen. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för att hantera en eventuell smitta.

Personal stannar hemma om de känner sig sjuka eller har symtom på förkylning. Det innebär också att service och handläggning kan ta längre tid än vanligt.

Du kanske inte får din insats precis som den brukar vara, men vi gör vårt bästa i att försöka hitta en bra lösning för dig.

Prata om covid-19 med intellektuellt funktionshindrade

Personal som träffar personer med intellektuella funktionsnedsättningar använder stöd som är anpassat efter varje persons behov för att prata om covid-19.

På goteborg.se finns sidan Covid-19: information på lättläst svenska, teckenspråk och bildstöd. Där finns lättläst information om Covid-19. Den länkar också till andra webbsidor för dem som behöver lättläst svenska, teckenspråk och bildstöd.

På bloggen Snakket går finns också lättläst information.

Här på VG-regionens sida finns bild-stöd med enkel information bland annat om hur man tvättar händerna och använder munskydd.

Informationsfilm om coronaviruset

Myndigheten för delaktighet har gjort en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Filmen i tre delar visar hur vi kan bidra till att minska smittspridningen, varför skyddsutrustning är viktig och att alla har rätt till information.

Informationsfilm om coronaviruset på Myndigheten för delaktighets webbplats

Boende med särskild service (BmSS)

Om du vill besöka en närstående som bor på ett boende med särskild service ber vi dig att först och främst följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och inte komma om du upplever förkylningssymtom.

Under besöket, gå direkt till din närståendes lägenhet utan att vistas i gemenskapsutrymmen. 

Vissa boende med särskild service har tillfälliga besöksrestriktioner. Det för att minska smittspridningen och skydda personer i riskgrupper.

Personal på boenden

Personalen följer strikta hygienrutiner för att själva inte bli sjuka, men om det skulle hända finns planer för att ta in ersättare. Det kan då hända att nya personer tillfälligt ersätter dem som normalt är på plats.

Ibland kan det hända att det inte finns ersättare och då kan aktiviteter tillfälligt ställas in.

Prata med din personal om det är något du undrar över.

Daglig verksamhet

Göteborgs Stad vädjar till deltagare att stanna hemma           

För att minska kontakter och därmed smittspridning vädjar Göteborgs Stad till deltagarna att stanna hemma. Bara de som har ett särskilt stort behov av daglig verksamhet ska vara på sin ordinarie plats. De ska då följa gällande restriktioner, till exempel hålla två meters avstånd och använda munskydd och visir ifall det inte går att hålla avstånd.

Vissa verksamheter stängs andra håller öppet 

Tillsammans med brukare, dess legala företrädare eller anhöriga gör vi en bedömning om deltagarna har möjlighet till alternativa aktiviteter i hemmet, digitalt eller utomhus. På så vis bidrar vi till minskad rörelse i samhället och därmed också minskad smittspridning.

Om den möjligheten inte finns kommer daglig verksamhet erbjudas i enlighet med gällande restriktioner och eventuellt i andra lokaler än den ordinarie daglig verksamhet. 

Du kommer få information om din dagliga verksamhet behöver stängas en tillfällig period

Då får du informationen direkt av verksamheten. Det ska finnas tillräckligt med personal i bostäder med särskild service om du behöver vara hemma på dagtid.

Du får habiliteringsersättning ifall din daglig verksamhet stänger

Om din dagliga verksamhet behöver stänga på grund av risk för smittspridning får du habiliteringsersättning. Du får också lov att vara hemma med ersättning om du är sjuk eller orolig för att bli sjuk.

Att få habiliteringsersättning trots frånvaro är ett tillfälligt beslut som gäller till 31 maj 2021. Beslutet kan förlängas om det behövs. Det är din dagliga verksamhet som ser till att du får ersättningen. Du behöver inte göra något själv.

Personlig assistans

Om din personliga assistent blir sjuk kommer det en annan assistent. Om det är många som blir sjuka kan det bli en person du inte mött förut.

Ledsagning

Vi behöver prioritera så det nödvändigaste stödet kommer först. Det kan påverka hur vi kan utföra ledsagning och vilka aktiviteter vi kan genomföra.

Öppna verksamheter

Vissa öppna verksamheter för funktionshindrade har restriktioner för besök och aktiviteter. Ta kontakt med den verksamhet du vill besöka om du vill veta vad som gäller. Besök deras webbplats eller ring.

Aktivitetshusen för personer med psykisk ohälsa håller öppet. Läs mer om aktivitetshusen.

Särskolan

Grundsärskolan och  gymnasiesärskolan

Du får information direkt från din skola om det sker förändringar. 

Ersättning för föräldrar

Kontakta Försäkringskassan för att få hjälp till vilken ersättning om du som förälder kan få om du behöver vara hemma med ditt funktionshindrade barn eller vuxet barn.

Resor

De serviceresor du åker med taxi sköts av trafikkontoret i Göteborg. De jobbar för att kunna köra resor som vanligt.

Trafikbolagen och trafikkontoret ser över personalen och om det är många sjuka kommer de behöver prioritera resorna.

Stanna hemma om du är sjuk

Stannar hemma om du är sjuk eller har symptom på förkylning. Till exempel om du har feber, hosta eller snuva.

Du kan minska smittspridning genom god hygien:

  • Tvätta händerna ofta
  • Nys i armvecket
  • Håll avstånd från andra människor. Till exempel att inte ta i hand eller kramas.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.

Tänk på att hålla avstånd till andra människor i den mån du kan.