Covid-19: Uppgifter om antal smittade

För att följa spridningen av covid-19 och utvecklingen i stort i Göteborgs Stad, sammanställer krisledningen uppgifter om antal konstaterat smittade brukare inom våra verksamheter. Dessa uppgifter publiceras här.

Uppgifter om smittade i Göteborgs Stad

Det förekommer smitta av covid-19 i vissa av Göteborgs Stads verksamheter. För att kunna planera verksamheterna på ett bra sätt, samlar Göteborgs Stad in uppgifter om antalet brukare som har covid-19. Dessa uppgifter publiceras här.

Siffrorna visar bara antalet konstaterat smittade, alltså personer som blivit provtagna. Inte alla personer som har uppvisat symptom provtas. Siffrorna visar också endast dagsaktuellt läge och inkluderar inte tillfrisknade eller avlidna personer.

Officiell statistik om antalet konstaterat smittade och avlidna i covid-19 tillhandahålls av Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Uppgifter i välfärdsverksamheter 

Göteborgs Stad sammanställer uppgifter över konstaterat smittade i välfärdsverksamheterna äldreomsorg/hälso- och sjukvård, funktionshinderverksamhet och individ- och familjeomsorg. Dessa uppgifter redovisas löpande på den här sidan.

Uppgifter om antalet brukare som är konstaterat smittade av covid-19 samlas bara in för välfärdsverksamheterna.

Övrig fakta om Göteborgs Stads välfärdsverksamheter

Äldreboende och korttidsplatser

I Göteborgs Stad finns 70 äldreboenden med sammanlagt 4 163 fasta platser och 397 korttidsplatser.

  • 54 drivs i kommunal regi, 3 220 fasta platser och 346 korttidsplatser.
  • 10 drivs utifrån ramavtal, 498 fasta platser och 51 korttidsplatser.
  • 4 drivs av stiftelser, 357 fasta platser.
  • 2 drivs på entreprenadavtal, 88 fasta platser.

Hemtjänst

Göteborgs Stad ger hemtjänst till cirka 8 200 brukare. Det finns 8 privata utförare i Göteborgs Stad som ger insatser till sammanlagt 425 brukare.

Bostäder med särskild service

I Göteborgs Stad finns 225 bostäder med särskild service (BmSS). Dessa drivs i Göteborgs Stads egen regi och har sammanlagt 1 557 platser. I Göteborgs Stad finns också 16 BmSS som drivs av privata utförare där Göteborgs Stad utifrån ramavtal köper 94 platser. Därutöver köper Göteborgs Stad sammanlagt 245 platser i olika BmSS som ligger utanför Göteborg.

Daglig verksamhet

I Göteborg finns 1 758 personer som har daglig verksamhet och som omfattas av valfrihetssystemet enligt LOV. 1 354 av dessa har valt daglig verksamhet i kommunal regi och 404 har valt att ha sin dagliga verksamhet hos någon privat utförare. Totalt finns 121 olika arbetsplatser (enheter). 21 av dessa finns hos någon av de 16 privata utförarna och övriga 100 i kommunal regi.

Därutöver finns knappt 200 personer med daglig verksamhet som inte ingår i valfrihetssystemet. Det är personer som har sin dagliga verksamhet hos någon utförare utanför Göteborg eller där den dagliga verksamheten utförs som en integrerad helhetslösning i boendet.

Har du frågor?

Vänd dig till press-/kommunikationsansvarig i respektive verksamhet.

Från och med 1 september redovisar vi uppgifter över antalet konstaterat smittade inom välfärdsenheter varannan vecka.

Filer och dokument