Covid-19: Tillsyn av trängsel på serveringar

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen. Här kan du läsa om hur vi arbetar med det.

Du som är företagare

Den här sidan riktar sig främst till den som vill veta mer om hur miljöförvaltningen i Göteborgs Stad arbetar med tillsyn av trängsel på serveringsställen. Du som företagare och krögare kan läsa mer om de regler som gäller och vad du behöver göra på dessa sidor:
Regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19
Tillfälligt serveringsförbud för alkohol.

Tillsyn av trängsel på serveringsställen

Miljöförvaltningen gör kontroller av trängsel på serveringsställen på kvällar och helger, för att förhindra spridning av covid-19.

Även vid våra ordinarie livsmedelskontroller på dagtid kontrollerar vi eventuell trängsel och vilka rutiner en verksamhet har för att hantera den. 

Kommunen kan stänga verksamheter

Om det finns risk för smittspridning av covid-19 på ett serveringsställe har miljöförvaltningen rätt att:

 • besluta att verksamheten ska vidta åtgärder
 • besluta om förbud
 • stänga de verksamheter som inte följer lagstiftningen.

Våra beslut kan kopplas till ett vite

Om miljöförvaltningen fattat ett beslut om krav på att åtgärda brister i smittskyddet och verksamheten inte åtgärdar de risker som vi har sett kan vi som ett ytterligare påtryckningsmedel fatta beslut med vite.

 • Om vi på en uppföljande kontroll inte ser att riskerna är åtgärdade kan vi begära att förvaltningsrätten dömer ut vitet.
 • Dömer domstolen enligt vårt beslut måste verksamheten betala. Pengarna går till staten.
 • Om verksamheten följer beslutet gör vi ingen begäran hos förvaltningsrätten. Då behöver verksamheten inte betala något vitesbelopp.
 • Hur stort vitet är beror bland annat på verksamhetens omsättning och de risker vi ser för smittspridning.

Dialog med företagare och kommuner

 • Miljöförvaltningens inspektörer har en dialog med företagarna de möter och försöker motivera till att vid behov förändra för att minska trängseln. 
 • Miljöförvaltningen har regelbundet möten med Business Region Göteborg och representanter från näringslivet (Stora Hotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Göteborgs Restaurangförening och VISITA) där målet är att skapa förståelse för olika aktörers behov.  

Nationellt

Vi utbyter erfarenheter med miljöförvaltningarna i de andra storstäderna i Sverige för att se vad vi kan lära av varandra när det gäller att få bästa effekt av vårt arbete och för att arbeta så likvärdigt som möjligt gentemot företagarna.

Vi för också fram behov av att se över lagstiftning och rekommendationer på nationell nivå samt prövar lagstiftningen genom överklaganden av domar, i syfte att bättre uppnå lagstiftningens intentioner.

Trängsel på andra platser än serveringar

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som gäller från 10 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Föreskrifterna gäller bland annat inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser, som till exempel köpcentrum och gallerior.

På dessa platser är det länsstyrelsen som gör tillsyn och kontrollerar att lagen följs.
Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Allmänna sammankomster

När det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är det polisen som är behörig myndighet.

Lag och föreskrift

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär bland annat att det är kommunen som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

För att hjälpa verksamheter och kommunen att tolka lagen finns Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som kallas ”konsoliderad version” är den version som även innehåller uppdateringar av föreskriften.

För media

Om du som är journalist vill ha mer information om Göteborgs Stads arbete gällande tillsyn av serveringsställen vänder du dig till miljöförvaltningens presstelefon eller pressmejl.

 • 031-368 38 00
  Bemannad under kontorstid på vardagar.
  Lämna meddelande om du inte får svar, så hör vi av oss så fort vi har möjlighet.
  Skicka gärna kompletterande e-post med vad du behöver hjälp med samt dina kontaktuppgifter, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Anmäl trängsel

Anmäl trängsel på serveringar