Covid-19: Information på lättläst svenska och andra språk

Information på andra språk, teckenspråk

Här hittar du information på olika språk och från olika myndigheter. Here you can find information in other languages and links to other authorities.

Information på lättläst svenska, bildstöd

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19. Det finns information på lättläst svenska och olika former av bildstöd. Det finns också länkar till nyheter på lätt svenska.

Information in English

COVID-19 is a new illness that can affect your lungs and airways. The virus that causes COVID-19 is a novel coronavirus. The risk of the virus spreading extensively in Sweden is currently very high, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).