Covid-19: Stöd till företagare

Coronaviruset påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt. Här finns information om vilket stöd du kan få som företagare. Här finns också information för att förbereda den som bedriver samhällsviktig verksamhet inför en eventuell stängning av förskola och skola.

Göteborgs Stads stödåtgärder för företag

Effekterna av coronaviruset/Covid-19 slår mycket hårt mot företagare, inte minst besöksnäring och handel. Därför inför Göteborgs Stad ett antal åtgärder för att  stödja och underlätta för företagare. Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. 

Här listas de åtgärder Göteborgs Stad infört och kontaktuppgifter dit företagen kan vända sig med frågor

Tillfällig covid-19-lag (pandemilagen)

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Informationsblad om covid-19-lagen, Länsstyrelsen.

Nya regler för dig som driver restaurang eller annan servering

Alla måste hjälpas åt att minska risken för smitta. Därför gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Du som driver verksamhet måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer.

Nya regler för servering med anledning av coronaviruset och covid-19

Affisch för utskrift — Håll avståndet

Här finns en affisch som uppmanar gäster att hålla avståndet. Skriv ut den och sätt upp!

Affisch: Håll avståndet — Ett sätt för dig att rädda liv

Checklista för att minska smittspridningen av covid-19

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt en checklista för dig som verksamhetsutövare.

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Information gällande sopor och fettavskiljare

Kretslopp och vatten erbjuder möjlighet att få soporna hämtade mer sällan eller att pausa sophämtningen helt under en period. Det är också möjligt att pausa tömningen av fettavskiljare.

Så påverkas hämtningen och insamlingen av avfall av covid-19

Rådgivning från Business Region Göteborg

Coronaviruset påverkar näringslivet i Göteborgsregionen på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Business Region Göteborg erbjuder extra rådgivning och stöttning till regionens företagare. BRG kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp.

Information från Business Region Göteborg

Är din verksamhet samhällsviktig?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Följ länken till MSB:s information och läs avsnittet För dig som är verksamhetsutövare: arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Information från MSB: stöd till dig som är verksamhetsutövare

Verksamt.se – Samlad myndighetsinformation för företagare

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad information till följd av nya coronaviruset

Planeringsverktyg för allmänna sammankomster

Om ditt företag ska ha ett evenemang ska du använda Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för att utvärdera och minska riskerna.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg