Covid-19: Förbud mot att vara på särskilda platser

För att förhindra risk för smittspridning av covid-19 har regeringen gett kommunerna möjlighet att förbjuda människor att vistas på vissa platser. Det kan till exempel gälla en park eller en badplats. ​Just nu finns inget beslut om förbud mot att vara på någon sådan plats.

Kommunstyrelsen beslutar

I Göteborgs Stad är det kommunstyrelsen som kan fatta ett sådant beslut. Förbudet gäller i 14 dagar om kortare period inte anges och kan förlängas med ytterligare 14 dagar. 

Vid ett beslut kommer information finnas här på goteborg.se, samt på skyltar vid aktuell plats.

Inför ett förbud sker samråd med aktörer inom Göteborgs Stad och externt, med bland annat Smittskydd Västra Götaland. Dessutom informeras polisen och länsstyrelsen när ett beslut planeras. Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare ska också ges tillfälle att yttra sig inför beslut. ​

Direktlänk  Information om beslut att vara på särskilda platser

goteborg.se/covid19forbud

​Läs mer ​om beslutet att göra det möjligt att förbjuda människor att vistas på vissa platser

Kommunfullmäktiges handling nr 70, 2021-04-22

Göteborgs Stads föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19