Covid-19: Korttidsenheter

Här kan du läsa vilka anpassningar av verksamheten korttidsenheter gör på grund av covid-19.

Sidan är uppdaterad: 8 juli 2021.

Trygga besök på korttidsenheter från 23 juni

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på korttidsenheter har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Här kan du läsa mer om Korttidsvistelse för äldre

Boka ditt besök

Korttidsenheterna tar emot besök utifrån ett begränsat antal bokningsbara tider per dag.

Anhöriga och närstående bokar sitt besök genom att ringa numret till aktuell korttidsenhet, det kan du göra måndag till söndag. Ni kommer tillsammans överens om tid som passar för besöket. 

Ni kan vara högst två personer samtidigt som besöker en omsorgstagare. Ert besök ska inte påverka målet med omsorgstagarens korttidsvistelse.

Personal möter dig vid entrén

Vid ditt besök så tar personal emot dig vid entrén vid den tid du har bokat besök. Där får du stöd med munskydd och basala hygienrutiner. Det är fortfarande trygga besök som gäller och därför möter vi upp dig vid entrén.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och tänka på att hålla avstånd. Vi erbjuder munskydd till dig som vill använda det under besöket.

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen.