Covid-19: Hemtjänst

Du som får hemtjänst kan känna dig trygg med att du får fortsatt vård och stöd, även om vissa rutiner ändras. Personalen inom hemtjänsten är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

Vaccination för dig med hemtjänst

Du som har hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm eller dagverksamhet i Göteborg kommer att få ett brev från Västra Götalandsregionen om vaccinationen mot covid-19.

Du som får brevet ingår i en av de grupper som är prioriterade att få vaccin mot covid-19. Brevet fungerar som en ”biljett” så att vårdcentralen vet att du ingår i den prioriterade gruppen. Ta med dig brevet när du ska vaccineras.

Vårdcentralen utför vaccinationen

Det är den vårdcentral där du är listad som ska utföra vaccinationen. I brevet hänvisas du därför till vårdcentralens hemsida för att få information om hur du bokar tid. Om du bor tillsammans med någon ingår den personen också i en prioriterad grupp och kan få möjlighet att vaccineras.

Har du inte möjlighet att ta dig till vaccinationsstället på egen hand eller med hjälp av närstående så finns möjlighet att boka sjukresa. Har du frågor kan du prata med din hemtjänst.

Vaccination för dig med hemsjukvård

Har du hemsjukvård vaccineras du av hemsjukvårdens sjuksköterskor och behöver inte vända dig till din vårdcentral.

För dig som får hemtjänst

Hemtjänsten följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar smittspridning. ​

  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymptom.​
  • Personalen följer basala hygienrutiner, som god handhygien till exempel. ​
  • Personalen använder skyddsutrustning när en omsorgstagare är, eller misstänks vara smittad. ​
  • Personalen använder visir och munskydd i vårdnära situationer, även om både brukare och personal känner sig friska

Om du känner dig sjuk eller upplever sjukdomssymtom

Om du känner dig sjuk bör du i första hand meddela hemtjänsten det. Får du insatser från hemsjukvården kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.

Du bör även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

Särskilda specialistteam inom hemtjänsten

Göteborgs Stad har startat hemtjänstteam som bara besöker dig som har, eller misstänkts ha covid-19. Det innebär att det blir färre personer som kommer hem till dig som är smittad, och på så sätt minskar vi smittspridningen.

De speciella teamen är en särskild grupp vårdbiträden och undersköterskor. De har trygg och god kompetens om rutinerna för hur vi hanterar covid-19 och minskar smittspridningen.

Specialistteamet arbetar med en person så länge hen har symtom. Efter minst två symtomfria dagar kommer den vanliga hemtjänstpersonalen tillbaka.

Se en film om specialistteamets arbete


Kan bli annorlunda rutiner under en period

Om många medarbetare inom hemtjänsten är sjuka så behöver vi prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under en period. Om så är fallet kontaktar hemtjänsten dig för att informera om vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in. Varje prioritering utgår från en individuell bedömning.

Om ett besök blir inställt på grund av förändrade rutiner kan vi inte garantera att du får tillbaka det inställda besöket vid ett senare tillfälle. Vi gör individuella bedömningar. Du betalar dock endast för den tid som hemtjänsten varit hos dig, och alltså inte för ett inställt besök.

Om du är orolig för att få hemtjänstbesök

Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för att hindra att smitta sprids.

Om du ändå känner dig orolig för att få hemtjänstbesök går det att tacka nej till att få hemtjänst. Prata gärna med din hemtjänst om hur du kan få hjälp på annat sätt.

Kontakt med din hemtjänst

Om du vill kontakta din hemtjänst ska du använda det kontaktnummer du tidigare har fått. Om du inte har hemtjänst, men har behov av det, kan du kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00.

För dig som är anhörig till person med hemtjänst

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. 

Hjälp din anhörig att handla

Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller lämna varor vid dörren.

Om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag:

  • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor.
  • Många mataffärer kan köra hem matkassar på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat. 

Anhörigstöd

Du som anhörig kan känna en större oro i dessa tider. Kommunen har anhörigstöd tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser. Kontaktuppgifter till anhörigstöd där du bor