Covid-19: Vård- och omsorgsboende (f.d. äldreboende)

Hyresgäster på vård- och omsorgsboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade.

Sidan är uppdaterad: 8 mars 2021 klockan 11.57

Trygga besök på vård- och omsorgsboenden från 24 februari

Det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad upphör från och med 24 februari.

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på vård- och omsorgsboenden har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Boka ditt besök

Anhöriga och närstående bokar besök via enhetschefen på vård- och omsorgsboendet. De kommer tillsammans överens om tid som passar för besök. 

Värd möter dig i entrén

Då vård- och omsorgsboenden fortfarande har stängda entréer tar en värd eller undersköterska emot besökare i entrén vid den tid de har bokat besök. Värden följer besökaren till lägenheten samt följer med ut när besöket är över.  Anledningen till att besökarna följs till och från lägenheten är för att begränsa antalet personer i samma utrymme.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna samt använd munskydd

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och du ska använda munskydd under hela besöket. I den enskildes lägenhet bestämmer denne och dess besökare själva om man väljer att ha munskydd eller inte samt om man väljer att hålla avstånd eller inte. 

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. 

För dig som bor på vård- och omsorgsboende

Som hyresgäst får du samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner kring måltid och aktiviteter är förändrade. Individuella aktiviteter sker som vanligt, men vi samlar inte alla hyresgäster för gemensamma aktiviteter.

Flytt till och emellan vård- och omsorgsboende

Innan en flytt till ett vård- och omsorgsboende erbjuds alltid visning av rummet. Vi erbjuder visning av rummet via digitala hjälpmedel, till exempel ett videosamtal.

Innan du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende behöver du testa dig för covid-19. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. Provsvaret ska dock inte vara äldre än tre dygn. Ta kontakt med din vårdcentral/läkare för provtagning. Kravet på karantän som fanns tidigare är nu borttaget.  Däremot ska det tas ett andra screening-prov. Det ska tas tre till fem dagar efter inflyttningen.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan känna en större oro i dessa tider. Alla stadsdelsförvaltningar har anhörigstöd tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser. Kontaktuppgifter till anhörigstöd i din stadsdel

Kontakt med vård- och omsorgsboende 

Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor för att få information om läget. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på Göteborgs Stads information med anledning av covid-19.

Vid konstaterad smitta

Om din närstående blir konstaterat smittad informeras du av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal i samråd med Smittskydd, Västra Götalandsregionen. Som anhörig till en hyresgäst på en enhet där smitta konstateras får du information från enhetschefen.

För att värna om hyresgästerna och på grund av patientsekretessen kommenterar vi inte andra hyresgästers hälsotillstånd. 

Personalen inom vård- och omsorgsboende är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymptom.​
  • Personalen följer basala hygienrutiner, som god handhygien till exempel. ​ 
  • Personalen följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar smittspridning.

Om misstänkt smitta upptäcks på ett vård- och omsorgsboende

All personal får löpande information i hur de ska arbeta för att hindra smittspridning. I personalens dagliga kontakt med hyresgäster är vi därför vaksamma på de som utvecklar symtom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber.

Om personal upptäcker något av dessa symtom kontaktar de sjuksköterskan på boendet. Efter en bedömning tar sjuksköterskan kontakt med läkaren på den vårdcentral där vårdtagaren är listad. Det är sedan läkaren på vårdcentralen som tar beslut om provtagning och är ansvarig för fortsatt behandling.

Smittade hyresgäster avskiljs från övriga och vi strävar efter att begränsa antal personal som arbetar med den smittade så långt det är möjligt.

Skyddsutrustning

Personal använder visir och munskydd när de ska arbeta nära hyresgästen- även om båda två känner känner sig friska.

I kontakt med hyresgäster som visar symtom på covid-19 används, förutom handskar och förkläde, också visir samt munskydd.