Covid-19: Vård- och omsorgsboende, hemtjänst och träffpunkter

Träffpunkter och mötesplatser

På grund av covid-19 har träffpunkter och mötesplatser anpassat sina verksamheter och här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

Vård- och omsorgsboende

Hyresgäster på vård- och omsorgsboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade.

Hemtjänst

Du som får hemtjänst kan känna dig trygg med att du får fortsatt vård och stöd, även om vissa rutiner är förändrade. Personalen inom hemtjänsten är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

Korttidsenheter

Här kan du läsa vilka anpassningar av verksamheten korttidsenheter gör på grund av covid-19.