Covid-19: Äldreboende, hemtjänst och träffpunkter

Träffpunkter och mötesplatser

Vissa träffpunkter och mötesplatser är stängda och flera anpassar sin verksamhet och är utomhus i små grupper.

Äldreboende

Hyresgäster på vård- och omsorgsboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade. Just nu gäller besöksförbud.

Hemtjänst

Du som får hemtjänst kan känna dig trygg med att du får fortsatt vård och stöd, även om vissa rutiner ändras. Personalen inom hemtjänsten är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.