Covid-19: Förskola och grundskola

Stadens förskolor och grundskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och grundskolan. Sjuka barn stannar hemma. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur länge barn ska vara hemma.