Covid-19: Gymnasium

Här finns information om hur undervisningen i gymnasieskolorna påverkas under corona-pandemin.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer myndigheternas rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterat 19 februari 2021

Distansundervisningen i gymnasiet förlängs till och med 14 mars

Utbildningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat att förlänga distansundervisningen för Göteborgs Stads gymnasieskolor till och med 14 mars.

 Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland och regionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari-14 mars. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland bedömer att distansundervisning bidrar till den bromsande effekt som har behövts för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

 Mot bakgrund av ovanstående så fattar Utbildningsnämnden genom ordförande, beslut om att förlänga undervisningen på distans till och med 14 mars. Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter 14 mars. 

Vad innebär beslutet? 

Beslutet som fattats av Utbildningsnämndens ordförande innebär att Göteborgs Stads gymnasieskolor genomför undervisning på distans till och med 14 mars 2021. Beslutet innebär också att rektorer kan fatta beslut om att vissa elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler. Rektorerna kan också fatta beslutet om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler. 

Vilka utbildningar är undantagna?

Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet. 

Mer information om regionala och nationella rekommendationer



Tidigare information från utbildningsförvaltningen


Other languages

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.