Covid-19: Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs stads verksamheter inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser påverkas av coronaviruset och de nya rekommendationerna.