Covid-19: Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs stads verksamheter inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser påverkas av coronaviruset och de nya rekommendationerna.


Information från Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Information från Integrationscentrum

Information från utbildningsförvaltningen

Other languages

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.