Covid-19: Skola och utbildning

Förskola och grundskola

Stadens förskolor och grundskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och grundskolan. Sjuka barn stannar hemma. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur länge barn ska vara hemma.

Gymnasium

Här finns information om hur undervisningen i gymnasieskolorna påverkas under corona-pandemin.

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs stads verksamheter inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser påverkas av coronaviruset och de nya rekommendationerna.