Covid-19: Otrygghet i hemmet

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka när många fysiska mötesplatser håller stängt. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

När mötesplatser håller stängt och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Hjälp till barn och unga som far illa

Misstänker du att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt? Då ska du anmäla det till socialtjänsten där den unga bor

För dig som är barn

Är du rädd för att vara hemma från skolan? Bråkar dina föräldrar mycket med dig eller med varandra? Vill din kille eller tjej hålla koll på var du är hela tiden?

Ibland är det svårt att veta varför man mår dåligt, vad man behöver hjälp med och vart man ska vända sig. Men det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Du kan få hjälp och stöd på olika sätt av kommunen, läs mer under sidan Hjälp till barn och unga.

Våld och hot – hit kan du vända dig

Ändrade rutiner i vardagen, oro och stress kan vara en utlösande faktor för våld och hot.

Blir du utsatt för våld och övergrepp eller misstänker du att någon far illa? Kontakta då socialkontoret där du bor under dagtid. På kvällar och helger tar du kontakt med Socialjouren istället.

Du som är utsatt för våld eller utövar våld kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende. På sidan Våld och hot kan du läsa mer om vad för stöd det finns att få.

Osäkerhet och stress kan öka missbruk

Känner du dig orolig och frustrerad över din livssituation? Dricker du eller någon i din närhet för mycket alkohol, använder droger eller spelar för mycket om pengar?

Det finns hjälp att få både för dig som känner oro för eget missbruk och för dig som är anhörig. Göteborgs Stad erbjuder stöd vid olika former av missbruk.

Var uppmärksam på nätövergrepp

När barn och unga är mer på nätet, ökar också nätövergreppen. Det kan ske genom kontakter med okända men också i ungas parrelationer. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som är okej och inte.

Det är också viktigt att du har kunskap om dina yngre barns kontakter och aktiviteter på nätet. På polisens webbplats finns råd till dig som förälder: Övergrepp mot barn på nätet ökar

Utökad tillgänglighet i ideella organisationer

Flera ideella organisationer har utökat sin tillgänglighet och du kan kontakta dem via telefon och chatt. Du hittar kontaktuppgifter till jourer på Unizons webbplats