Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Fram till 6 juni gäller särskilda rekommendationer för Västra Götaland. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd. Många av våra verksamheter påverkas. Kontakta den verksamhet du vill besöka för att få information om hur just den verksamheten påverkas.

Tillsammans minskar vi smittspridningen

Smittspridningen i Västra Götaland är fortsatt hög. Till 6 juni gäller särskilda restriktioner för Västra Götaland. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

Information om förbud mot att vara på särskilda platser

För att förhindra risk för smittspridning av covid-19 har regeringen gett kommunerna möjlighet att förbjuda människor att vistas på vissa platser. Det kan till exempel gälla en park eller en badplats. ​Just nu finns inget beslut om förbud mot att vara på någon sådan plats.

Uppgifter om antal smittade

För att följa spridningen av covid-19 och utvecklingen i stort i Göteborgs Stad, sammanställer krisledningen uppgifter om antal konstaterat smittade brukare inom våra verksamheter. Dessa uppgifter publiceras här.

Otrygghet i hemmet

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

För dig med funktionsnedsättning

Din stödinsats kan påverkas av risken för spridning av coronaviruset. Till exempel betalas habiliteringsersättning ut vid frånvaro från daglig verksamhet.

Socialtjänst och försörjningsstöd

Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov.

För dig som är barn, ung eller vårdnadshavare

Är du orolig eller har frågor om coronaviruset och covid-19? Här kan du läsa om vart kan du vända dig om du behöver stöd.

Resor, kollektivtrafik och färdtjänst

Du som är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset avråds från att ge dig ut och resa.

Vill du söka jobb som timvikarie?

Nu behöver vi dig. Göteborgs stad söker dig som nu kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Vårt Göteborg

Läs mer i nättidningen Vårt Göteborg om Göteborgs Stads arbete med anledning av coronaviruset covid-19.

Aktuellt

 • Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

  Publicerad 3 maj 2021
  Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.
 • Coronaviruset: Information till föreningslivet

  Publicerad 29 april 2021
  Många föreningar har frågor med anledning av coronaviruset. Här samlar idrotts- och föreningsförvaltningen frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och förbud som påverkar föreningslivet.
 • Coronaviruset: Om simhallar, motionscentrum, sporthallar och ishallar

  Publicerad 19 april 2021
  Idrotts- och föreningsförvaltningen driver och hyr ut simhallar, motionscentrum, ishallar och sporthallar. Här hittar du information om hur dessa verksamheter påverkas av coronapandemin.
 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 13 april 2021
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 16 mars 2021
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om det är andra som de bor med har konstaterad covid-19. Från och med 25 januari gäller växelvis distansundervisning för årskurs 7 till 9.
 • Fritidsverksamhet öppnar för äldre ungdomar igen

  Publicerad 5 februari 2021
  Regeringen har meddelat att fritidsaktiviteter för barn och unga, födda 2002 eller senare, ska kunna öppna igen. Från och med måndag 8 februari öppnar därför Göteborgs Stad sina fritidsgårdar och mötesplatser inomhus för barn och unga upp till och med 19 år.
 • Upptäck gröna Göteborg – tips på tre naturtyper i olika väderstreck

  Publicerad 22 maj 2020
  Göteborg har en varierad natur, som är rik på kontraster. Här är tips på tre platser, med olika slags natur och i olika väderstreck.
 • 100 extra portioner till gymnasielever är inget problem

  Publicerad 23 april 2020
  — Att laga ett hundratal extra portioner till våra gymnasieelever är inget problem, säger Christoffer Bergman, köksmästare på Karls Johansskolans skolmatsal. Vanliga dagar lagar Christoffer och hans kolleger ca 700 portioner till hungriga skolelever och medarbetare.
 • Möte i Angereds stadsdelsnämnd med fokus på covid-19

  Publicerad 27 mars 2020
  På nämndmötet den 23 mars fick politikerna information om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med anledning av covid-19. Politikerna pratade bland annat om det fortsatta arbetet med att förbättra patientsäkerheten inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder. Politikerna vill också att trafikfarliga platser ska göras säkrare.
 • Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 17 mars 2020
  Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.