Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Information om covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.