Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Information om covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Aktuellt

  • Undervisning på distans för årskurs 7-9 i Göteborgs kommunala skolor

    Publicerad 11 januari 2021
    Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor får från och med tisdag 12 januari till den 24 januari sin undervisning på distans. Eleverna på högstadiet ska alltså inte få undervisning i skolan under den perioden. Orsaken till undervisningen på distans är att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken, det vill säga att minska spridningen av covid-19 i samhället.