Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Från och med den 29 september är restriktionerna borttagna, men det är fortsatt av största vikt att alla tar ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19. En del av stadens verksamheter påverkas fortfarande på olika sätt, information om detta i anslutning till deras information på webbplatsen.

Information om covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information om vaccination mot covid-19

Här kan du läsa om Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Aktuellt