Mottagning av flyktingar från Ukraina

Många av stadens förvaltningar samordnar sig kring ansvaret att ta emot flyktingar från Ukraina. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilken förvaltning som ansvarar för vad.

Göteborgs Stad har fått i uppgift att ta emot upp till 487 flyktingar via massflyktsdirektivet under 2023.

Göteborgs Stad samarbetar med idéburen sektor för att ta fram boendeplatser. Det handlar om alltifrån större kollektiva boenden till lägenheter och boenden hos privatpersoner via Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum.

Många hjälps åt i arbetet. Här kan du läsa om vem som gör vad:

  • Socialförvaltningen Sydväst har samordningsuppdraget att ordna boenden.
  • Stadsfastighetsförvaltningen, exploateringsförvaltningen och Förvaltnings AB Framtiden hjälper socialförvaltningen Sydväst att inventera lokaler och lägenheter som lämpar sig för boende.
  • Idéburen sektor (Bräcke diakoni, Reningsborg, Räddningsmissionen, Skyddsvärnet och Göteborgs stadsmission) driver och bemannar de boenden som kommunen anordnar.
  • Stadsmiljöförvaltningen hjälper socialförvaltningen sydväst att ställa i ordning boendena.
  • Grundskoleförvaltningen och ÄVO levererar mat till de boenden där det är inte är självhushållning.
  • Intraservice ordnar Wi-Fi.
  • Spink – samlad placerings- och inköpsfunktion – tar emot anvisningarna från Migrationsverket. Spink matchar sedan tillsammans med samordnare på boenden personen till rätt boende.
  • Integrationscentrum erbjuder individuell vägledning på ukrainska och samhällsorienterande tematräffar på ukrainska.
  • Flyktingadministration återsöker kostnader som staden har för flyktingmottagandet.
  • Förvaltningen för funktionsstöd och ÄVO ordnar särskilda boendeinsatser till personer med funktionsnedsättning och till äldre.

Jag vill hyra ut en lägenhet eller sommarstuga till flyktingar från Ukraina – hur går jag till väga?

Vänd dig till Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum som förmedlar boende till personer som söker inneboende eller privatboende.