Mottagning av flyktingar från Ukraina

Många av stadens förvaltningar samordnar sig kring ansvaret att ta emot flyktingar från Ukraina. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilken förvaltning som ansvarar för vad.

Vem ansvarar för att ge flyktingarna någonstans att bo?

Det gör Migrationsverket och landets kommuner. Migrationsverket har större enheter, och hyr även större fastigheter av privatpersoner för att placera flyktingar. Här finns mer information om vad Migrationsverket gör för att hjälpa flyktingar med bostäder: Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket
Flera förvaltningar samarbetar i frågan om boende för flyktingar. Lokalförvaltningen har inventerat de lokaler vi har som är tomställda, för att se vilka skolor eller boenden med särskild service (BmSS) som vi har som uppfyller myndighetskrav för boende beträffande brandsäkerhet och utrymningsvägar.

Vid flyktingkrisen 2015 var det ett akut läge, kommer vi att hamna i samma läge nu?

Hittills har det inte kommit så många flyktingar varje dag att vi blivit lika ansträngda som 2015, men vi rustar för att öppna akutboenden som i princip innebär att vi erbjuder tak över huvudet genom att erbjuda sovplatser i vård- och omsorgsboenden eller förberedelser att göra om idrottshallar till sovsalar. Aktuell statistik över flyktingar från Ukraina som söker asyl eller skydd enligt EU-direktivet om tillfälligt skydd, finns på Migrationsverkets hemsida: Massflyktsdirektivet - Migrationsverket
Eftersom ukrainska medborgare med biometriska pass kan vistas i Sverige i 90 dagar som turister, så är antalet sannolikt fler som tagit sig hit och löst eget boende.

Vad finns det för bostäder att erbjuda?

Det är ont om regelrätta bostäder i Göteborg. De boenden vi kan erbjuda är tillfälliga och placerade i lokaler som uppfyller myndighetskrav vad gäller brandsäkerhet, utrymningsvägar och ventilation. Lokalerna ska också ha bygglov som medger boende. Vi har nio sådana lokaler som vi kan ställa till förfogande. Dessa har använts som boenden tidigare och har bygglov. En skola har stått tom för att användas som evakueringslokal av skolverksamhet. Den har kontrollerats av brandingenjörer för att kunna användas för tillfällig övernattning, precis som vi upplåter skolor för övernattning vid större evenemang. Här finns mer information: Göteborgs Stad ordnar tillfälliga övernattningsplatser för flyktingar

Hur många bostäder kan ni erbjuda?

Vi har få lediga bostäder, men ligger bättre till vad gäller tillfälliga boenden. Våra övernattningsskolor har kapacitet för 21 000 sovplatser beroende på vilka beslut som tas kring ordinarie verksamhet med uthyrning av skolor för övernattning i samband med evenemang, och tillgången till mer permanenta boenden.

Vad ställs för krav på boenden som kommunen erbjuder?

Framför allt krav på att fastigheten ha bygglov som medger boende  och uppfyller krav på brandsäkerhet i form av brandlarm och utrymningsvägar, men även att innemiljön uppfyller myndighetskrav på ventilation och standard.

Jag vill hyra ut en lägenhet eller sommarstuga till flyktingar från Ukraina – hur går jag till väga?

I nuläget hänvisar vi till en av de hjälporganisationer som åtagit sig att förmedla bostäder. Räddningsmissionen driver Hjärterum Hem som förmedlar boende till personer som söker inneboende eller privatboende.