Källkritik och IT-säkerhet

Det är alltid viktigt att du är källkritisk och har koll på din IT-säkerhet. Det är än viktigare med tanke på kriget i Ukraina. Här samlar vi tips på hur du kan agera och länkar till mer information.

Källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan från krisinformation.se:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?

Att tänka källkritiskt - Krisinformation.se

Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Sociala medier

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier. De viktigaste tipsen är:

 • Använd sunt förnuft i sociala medier.
 • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
 • Dela inte bilder på drabbade.
 • Tänk på att viktig information kan dröja.

Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se.

IT-säkerhet

Cyberbrottsligheten blir allt mer sofistikerad och attackerna mot samhällsviktig infrastruktur ökar. Cyberattacker, exempelvis ransomware, kan få stor påverkan på kritiska funktioner, både i samhället och för enskilda företag. Därför är det viktigt att både privatpersoner och offentliga samt privata organisationer har en beredskap för att kunna motstå cyberangrepp utan att det påverkar kontinuiteten i viktiga IT-system.

Här är fyra rekommendationer på vad du själv kan tänka på för att öka din IT-säkerhet:
 • Ha ökad vaksamhet gällande nätfiske, skadlig kod, lösenordshantering, falska dokument och webbplatser.
 • Var extra uppmärksam kring, och rapportera, avvikande funktionalitet och händelser i it-system.
 • Använd inte privat utrustning för arbetsrelaterade uppgifter om det inte är avtalat och godkänt från arbetsgivaren. Undvik även privata molntjänster.
 • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.

Läs mer om informationssäkerhet på Informationssäkerhet (msb.se)

Få fler rekommendationer till din organisation på Dags att se över cyberhygienen i verksamheten − cert.se