Information på lätt svenska och med bildstöd

Här finns information på lätt svenska, på lätt svenska med bildstöd samt teckenspråkstolkad information om Rysslands invasion av Ukraina och säkerhetsläget i Sverige och världen.

Kriget i Ukraina

Ryssland har attackerat Ukraina. 
Människorna i Ukraina lider. 

Nyheter om kriget
gör många oroliga här i Sverige
och det kan vara svårt att veta vad som händer. 

Är du orolig? 

Prata med någon du litar på.
Att vara orolig ensam är jobbigt.
Det kan kännas lättare att prata om oron.

Tillsammans kan ni också ta reda på mer.
Be någon förklara vad som händer.

Det är okej att strunta i att titta på nyheter,
om det gör dig orolig.

Kom ihåg att vi är långt från Ukraina
och att vi är trygga i Sverige.

Var kan du hitta information?

Det finns många som vill säga och tycka saker
om kriget i Ukraina
och ibland kan det vara svårt att veta
om det du läser verkligen stämmer.

Det är viktigt att läsa de nyheter som kommer från säkra källor.
Här kan du hitta lättläst information:  

Information på lätt svenska

Nyheter om kriget i Ukraina på lätt svenska, 8 sidor

Om kriget i Ukraina på lätt svenska, krisinformation.se

Information om säkerheten i världen och Sverige just nu på lätt svenska

, msb.se

Frågor och svar på lätt svenska om kriget i Ukraina, Svenska FN-förbundet

Information på lätt svenska med bildstöd

Information om kriget i Ukraina och om hur du kan hantera och prata om oro över kriget på lätt svenska med bildstöd, Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd

Teckenspråkstolkad information

Information på teckenspråk från Göteborgs Stads teckenspråksforum

Säkerheten i världen och Sverige just nu, teckenspråkstolkad