Information från andra myndigheter

Här hittar du information från andra myndigheter om säkerhetsläget i Sverige och omvärlden samt vad som gäller för personer som kommer till Sverige från Ukraina för att söka skydd från kriget.

Information om säkerhetsläget

Information från svenska myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, krisinformation.se.

Läs mer om säkerhetsläget i närområdet på Försvarsmaktens webbplats.

Detta gäller för personer som söker sig till Sverige från Ukraina

Migrationsverket har samlat generell information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige därifrån.

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina, Migrationsverket

Att komma till Sverige från Ukraina - Krisinformation.se

Nyanlända barn och elever från Ukraina - Skolverket

Sällskapsdjur

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder undantagsregler för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina, Jordbruksverket.se