Det här gör Göteborgs Stad

Göteborgs Stad följer händelseutvecklingen och har organiserat sig för att öka förmågan till omvärldsbevakning, samordning och samverkan inom Göteborgs Stad och med ansvariga myndigheter och andra aktörer.

Göteborgs Stad har samordningsansvaret för flyktingmottagandet i staden. Bland annat innebär det ansvaret att ta hand om det akuta mottagandet av flyktingar. Det kan till exempel handla om nödbistånd i avvaktan på att Migrationsverket tar över och att samordna ankomstpunkter – till exempel vid Centralstationen och i den välkomstnod som sedan den 31 mars finns i Nordstan i Göteborg. Där tar Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tillsammans med civilsamhället emot flyktingar som kommer från kriget i Ukraina.

Noden har nu pausats, men om behovet ökar finns en beredskap för att snabbt öppna upp den igen

Göteborgs Stad har även kontakt med civilsamhället och skapar en struktur i arbetet med civilsamhällets aktörer som på olika sätt bidrar i flyktingmottagandet. 

Vill du själv hjälpa till kan du läsa mer om det på sidan Så här kan du hjälpa till

Tillfälliga övernattningsplatser för människor på flykt

Göteborg Stad har på uppdrag av Migrationsverket öppnat två tillfälliga övernattningsboenden för flyktingar från Ukraina. Boendena har sammanlagt 270 platser och personerna bor här en kortare tid i väntan på besked från Migrationsverket om var de ska bo. Staden har tecknat avtal med två idéburna organisationer, Räddningsmissionen och Skyddsvärnet, som bemannar boendena.

Migrationsverket har meddelat att de vill ha kvar boendena fram till den 1 augusti. Därefter planerar Göteborgs Stad att använda boendena som anvisningsboenden. Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som ger kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddssökande som kommer enligt mass­flykts­direktivet. 

Du kan läsa mer om vad Göteborgs Stads gör med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i nättidningen Vårt Göteborg.

På våra sidor om säkerhet och beredskap hittar du information om Göteborgs Stads krisberedskap och arbetet med civilt försvar.