Det här gör Göteborgs Stad

Här hittar du information om vad Göteborgs Stad gör med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Göteborgs Stad har samordningsansvaret för flyktingmottagandet i staden. Bland annat innebär det ansvaret att ta hand om det akuta mottagandet av flyktingar. Det kan till exempel handla om nödbistånd i avvaktan på att Migrationsverket tar över och att samordna ankomstpunkter – till exempel vid Centralstationen och i den välkomstnod som sedan den 31 mars finns i Nordstan i Göteborg. Där tar Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tillsammans med civilsamhället emot flyktingar som kommer från kriget i Ukraina.

Noden har nu pausats, men om behovet ökar finns en beredskap för att snabbt öppna upp den igen

Göteborgs Stad har även kontakt med civilsamhället och skapar en struktur i arbetet med civilsamhällets aktörer som på olika sätt bidrar i flyktingmottagandet. 

Vill du själv hjälpa till kan du läsa mer om det på sidan Så här kan du hjälpa till

Så ordnar Göteborgs Stad boenden åt flyktingar från Ukraina

Sedan 1 juli 2022 är det kommunernas ansvar att ordna boende för skyddsbehövande från Ukraina som anvisas till dem.

Göteborgs Stad ska enligt Migrationsverkets fördelningsmodell vara beredd att ta emot 487 personer som kommer enligt massflyktsdirektivet under resten av 2023.

En stor del av mottagandet i Göteborg sker genom samarbete med den ideella sektorn i så kallade IOP, idéburet offentligt partnerskap. Tillsammans med Bräcke diakoni, Reningsborg, Räddningsmissionen, Skyddsvärnet och Göteborgs stadsmission tar staden fram boendeplatser runt om i staden. Det handlar om kollektiva boenden, lägenheter och boendeplatser hos privatpersoner.

Du kan läsa mer om vad Göteborgs Stads gör med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i nättidningen Vårt Göteborg.

På våra sidor om säkerhet och beredskap hittar du information om Göteborgs Stads krisberedskap och arbetet med civilt försvar.